logo yeni

MUHASEBE VE MİLLİ EMLAK DENETMENLERİ HAKLARINI ARIYOR

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

personel4Muhasebe Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni olarak görev yapmakta iken, Maliye Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler sonucunda Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atananlar, haklarında yapılan işlemlerden dolayı yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için mücadele veriyor.

Muhasebe Denetmenleri Derneğinin başvurusu üzerine, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan çözüm önerileri raporunda yer alan bilgilere ilişkin olarak Sitemize ulaşan elektronik postalarda, hazırlanan raporun değerlendirme bölümünde özetle şu hususların yer aldığı belirtilmiştir.

Raporda, Defterdar emrine verilen denetim yetkili Defterdarlık Uzmanlarının (eski Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri) yapılan düzenlemelerden olumsuz olarak etkilendiklerinin tespit edildiği ifade edilerek;

"-Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin yapılan düzenlemeler sonucunda mesleki unvanlarına son verildiği (denetim elemanlığı) ve statü kaybına uğradıkları,

-Vergi ayağında yapılan unvan standardizasyonunun aynı hukuksal statüde bulunanlara farklı/ayrı düzenleme yapılması sonucunu doğurduğu ve oluşan durumun KHK sonrası denetmenler arasında eşitsiz bir uygulamaya neden olduğu,

-Muhasebe Denetmenlerinin KHK sonrası uzmanlığa atanmaları sonucunda yaşanan statü kaybı ile mali haklarda bir yükselme olmaması ve diğer kariyer mesleklere göre yaşanan nisbi gelir kaybı mesleğin yetişmiş insan kaynağının yitirilmesine yol açtığı,

-Denetim yetkili Defterdarlık Uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının diğer uzmanlardan (eski Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları) ayrı bir şekilde belirlendiği, bu durumun KHK öncesi var olan görev, yetki ve sorumluluk paylaşımının değişmemesine rağmen Denetmenlerin unvanında değişime gidildiği,

-KHK düzenlemeleri ile Muhasebe Denetmenlerinin soruşturma yetkilerine son verildiği halde resmi mühür verilidiği ve turne programı uygulamalarına devam edildiği,

-Defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilen Defterdarlık Uzmanlarının yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulduğu, bu durumun diğer uzmanlarla (eski Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları) eşitsiz bir uygulamaya neden olduğu,

-Benzer bir durumun yaşandığı Milli Eğitim Bakanlığı'nda da İl Eğitim Denetmenlerinin Maarif Müfettişliği kadrosuna atanarak mağduriyetlerine son verildiği, ancak aynı durumda bulunan Muhasebe ce Milli Emlak Denetmenleri için Maliye Bakanlığı'nca herhangi bir düzenleme yapılmadığı.

Başbakanlık tarafından hazırlanan raporun çözüm önerileri bölümünde özetle aşağıdaki öneriler yapılmıştır:

-Eski Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin Maliye Uzmanlığı/Vergi Müfettişliği kadrolarına atanmaları,

-5018 sayılı Kanunun geçici 5 ve 16.maddelerinde düzenleme yapılarak Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin İç Denetçi olarak değerlendirilmeleri,

-Rapor ekinde yer alan Muhasebe Denetmenleri Derneğinin projeleri doğrultusunda Muhasebe Denetmenlerine yeni görevler verilerek yetişmiş insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı,

-Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin Defterdarlık Müfettişi/Denetmeni, Kamu Hesapları Müfettişi/Denetmeni gibi farklı bir ad altında yeni bir kadro açılarak bu kadroya atanmalarının sağlanması, özlük haklarının Maliye Uzmanları veya Vergi Müfettişlerine eşitlenerek, Maliye Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı bölgesel bir örgütlenme modeline geçilmesi"

hususlarından söz edildiği ifade edilmektedir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.