logo yeni

DERTLERİNİ ANLATACAK KİMSEYİ BULAMADIĞINI DÜŞÜNEN UZMANLAR

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

mutsuz2Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında “Uzman” kadrolarında görev yapanların yaşadıkları mağduriyetin dile getirilmesi için, Maliye Bakanlığının bir görüşünden hareketle, bir ziyaretçimiz tarafından konuya ilişkin yapılan değerlendirmeye, söz konusu personelin sorunlarının çözümüne katkı sunması amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

MALIYE BAKANLIĞININ BİR GÖRÜŞÜNE DAİR ATATÜRK YÜKSEK KURUMU UZMANLARIYLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına … atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.

Başbakanlık bağlı kuruluşu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Uzman kadroları özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan “A Grubu Kadrolar”dır.

“A Grubu Kadrolar” kamuoyunda “kariyer meslekler” olarak da bilinmektedir. Mevzuatta kariyer meslek tanımı yapılmasa da, Danıştay kararlarına göre “kariyer meslekler, yarışma sınavı ile mesleğe yardımcı olarak girilen ve belli bir yetişme dönemi sonunda yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen başarı ile mesleğe atanılan görevlerdir.” (Danıştay 2.Daire, 2009, K. No: 3413)

Bu tanıma göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumlara mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak giren ve 3 yıllık yetişme dönemi sonunda özel yeterlik sınavlarıyla kadrosuna atanan Uzmanlar kariyer meslek mensubu sayılmalıdır.

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2’nci maddesinin, ikinci fıkrasının (c) bendinde, “Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere, … yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde yardımcılık dönemi sonunda öngörülen yeterlik sınavı aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek bir görev olan Uzman kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılması mümkün değildir.

Uzun süredir A grubu kadrolar için belirlenmiş olan mali haklardan aynı şekilde yararlanmak isteyen Sivil Savunma Uzmanlarına ilişkin bir soru önergesine Maliye Bakanlığınca verilen cevabi metnin sonunda aşağıdaki görüşe yer verilmiştir: “… ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, (1) sivil savunma uzmanlığının, A grubu kadrolar içerisinde sayılmadığı (2) ve hizmete alınma şartlarının kariyer meslek mensupları için öngörülen koşullardan farklı olduğu (3) ve görevde yükselme yoluyla atamasının yapıldığı dikkate alındığında, sivil savunma uzmanlarının A grubu kadrolar için belirlenmiş olan mali, özlük ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.” 

Maliye Bakanlığı görüşü ve ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

(1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman kadrolarının “A grubu kadrolar” içinde sayıldıkları,

(2) Kariyer mesleklerde aranılan temel şartlara uygun olarak hizmete alındıkları,

(3) Özel yönetmelikleri gereği özel yeterlik sınavlarıyla kadrolarına atandıkları

halde “A grubu kadrolar” için öngörülen mali haklardan yararlandırılmamaktadırlar.

664 sayılı KHK ile yeniden yapılandırılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda önemli bir görev değişikliğine gidilmemiştir. Buna rağmen yetişmiş Uzman kadroları şahsa bağlı hale getirilmiş ve kendileriyle aynı görevleri ifa etmek üzere oluşturulan Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına geçişlerine de izin verilmemiştir. Uzmanlar bu yanlış uygulamalar sonucu birlikte çalıştıkları Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarından bile daha düşük maaş alır hale gelmiş ve dertlerini anlatacak bir mecra bulamamışlardır.

Okuyucu Gönderisi

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.