logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YETERLİK SINAVINA İTİRAZ

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

mulakatMaliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan Vergi Müfettişliği yeterlik sınavı yazılı kısmında başarısız sayılan bir müfettiş yardımcısı tarafından açılan davada, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden hareketle, bir Ziyaretçimiz tarafından konuya ilişkin sitemize gönderilen değerlendirmeye yer verilmiştir.

“VDK’ya Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı İdare Mahkemeleri Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından Vergi Müfettişliği yeterlik sınavı yazılı kısmına giren adayın başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde mevzuata ve hukuka uyarlık görmediğinden yürütmelerini durdurdu.

Mesleğe yarışma sınavı ile başlayan ve üç yılık yetiştirilme dönemi sonunda yeterlik sınavına giren müfettiş yardımcılarına ilişkin tüm kamu kurumları teftiş/denetim birimlerinde ve uzmanlık yeterlik sınavlarında ikinci bir sınav hakkı varken 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bu hususa ilişkin hukuki düzenleme olmaması nedeniyle son bir yıl içerisinde toplamda 100 ün üzerinde vergi müfettiş yardımcısının yeterlik sınavında başarısız sayılarak memur kadrolarına atanma durumuyla karşı karşıya kalmış, ancak 28 Şubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Kanunun Geçici 4'üncü maddesi ile 2009 yılında daha önce yeterlik sınavından elenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir sınav hakkı verilmiş, yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için aynı durumda olan ve 2013 yılında yapılan yeterlik sınavlarında başarısız sayılan vergi müfettiş yardımcılarına da 2. bir hak verilmesi konusunu gündeme getirilmişti.

İdare Mahkemeleri, açılan davalar üzerine, Vergi Müfettişliği yeterlik sınavı yazılı kısmına giren adayların başarısız sayılmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Mahkemeler, 2013/1927 ve 2013/2592 Esas numaralı karar gerekçelerinde özetle şu hususlara yer verildi:

'Yeterlik sınavından başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın %30’ ile yeterlik sınav notunun %70’inin toplamının 100 puan üzerinden en az 65 olmasının gerektiği, yeterlik sınav notunun ise yönetmelikle düzenlenen usul ve esaslar uyarınca yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasından oluştuğu ve bu düzenlemeler uyarınca sınava giren bir adayın başarısızlığından bahsedilebilmesi için yazılı ve sözlü sınava girerek aldığı notların aritmetik ortalamasının %70 inin ve giriş sınavında alınan puanın %30 unun toplamının 100 puan üzerinden 65 puanın altında olması gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının vergi müfettişliği yeterlik sınavının yazılı bölümüne girerek … puan aldığı ve ortalamasının 65 puandan düşük olduğundan bahisle sözlü sınava giremediği ve bu aşamada Kanun’da ve yönetmelikte öngörülen giriş sınavında alınan puanın %30’u ile yeterlik sınav notunun %70’inin toplamının 100 puan üzerinden en az 65 olması aşamaları uygulanmaksızın başarısız kabul edildiği, ancak davacının başarısız sayılabilmesi için öngörülen tüm aşamaların uygulanması gerektiğinden, bu aşamada davacının başarısız sayılabilmesinin hukuken mümkün bulunmadığından, davacının vergi müfettişliği yeterlik sınavının yazılı bölümünden … puan alarak başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.'

Şimdi tüm adaylar, Maliye Bakanlığı’nın bir çok konuda hak mağduriyetlerini gideren yasal düzenlemeler yaptırırken, üç yıllık yetiştirilme döneminde iki tanesi (KPSS ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı) ÖSYM tarafından, yetki sınavı dahil daha önce aynı veya benzer konularda Bakanlık tarafından yapılan sınavları başarıyla geçen, yeterlik sınavıyla aynı konularda olan ve test usulüyle yapılan yetki sınavını kazanarak re’sen yaptıkları incelemeler neticesinde idare tarafından başarılı bulunarak işleme koyulan yüzlerce rapora imza atan, idare tarafından ise performansları yeterli görülerek yeterlik sınavına girmeye hak kazanan vergi müfettiş yardımcılarının üç yılın sonunda yeterli görülmeyerek başarısız sayılması işlemine ilişkin yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 178 sayılı K.H.K. ‘da düzenleme yapılması hususunda Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in bir adım atmasını beklemektedirler.”

Okuyucu Gönderisi*

*Okuyucu gönderileri içeriğinin sorumluluğu haberi gönderen kişilere aittir.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.