logo yeni

MALİYE BAKANLIĞI DENETMENLERİ HAKLARINI ARIYOR

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

personel4aliye Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin olarak son bir kaç yıl içerisinde yapılan düzenlemelerle, Bakanlıkta çeşitli unvanlarda görev yapan kariyer meslek mensuplarının özlük haklarında da değişiklikler yapılmış ve aynı özlük haklarına sahip bazı personel arasında farklılıklar yaratılmıştı.

Bu düzenlemelerden olumsuz etkilendiğini ve kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, seslerini duyurabilmek için çeşitli platformlarda çaba gösterirken, TBMM Dilekçe Komisyonuna yapmış oldukları başvuruları değerlendiren Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu; Maliye Bakanlığı teşkilat yapısında yapılan düzenlemelerle Milli Emlak Denetmenleri ile Muhasebe Denetmenlerinin aleyhine bir durumun oluştuğuna ve Başbakanlık ile Maliye Bakanlığından, oluşan mağduriyetlerin giderilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların yapılmasının istenmesine karar vermişti.

Muhasebe Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmenleri, gelinen aşamada konuyu “Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin Mağduriyeti Meclis Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararıyla tescillendi” başlığı ile kamuoyunun bilgisine sunuyorlar. Hazırladıkları metinde yer alan ifadelerden bazıları özetle şöyle:

-2011 yılında Meclisten alınan yetki çerçevesinde çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) çoğu kamu idaresinin idari teşkîlat yapısı değiştirilerek yeniden yapılandırıldı. Bu değişiklikler sonrasında kamu yönetiminde bazı yenilikler yapılmakla birlikte çoğu bakanlıkta taşlar yerinden oynatılarak çalışma barışının bozuldu. Bu etkinin hissedildiği bakanlıklardan biri de Maliye oldu.

-646 ve 659 sayılı KHK’lar ile bakanlıkta çalışan denetim elemanları aleyhine bir durum oluşturuldu. Ve bu düzenlemelerden en büyük zararı Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri gördü.

-646 sayılı KHK ile merkezi denetim elemanı olan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleriyle “Vergi Müfettişi” unvanı altında birleştirildi ve Vergi Denetim Kuruluna bağlanan vergi denetmenlerinin özlük haklarında ciddi oranda artış oldu.

-Emsalleri olan muhasebe ve milli emlak denetmenleri ise, 659 sayılı KHK ile, denetimini yaptıkları birimlerde görevli muhasebe ve milli emlak uzmanlarıyla “Defterdarlık Uzmanı” unvanında birleştirilerek mağduriyete uğradı.

-Muhasebe ve milli emlak uzmanlarının maaşları denetmenlerin seviyesine çıkarılarak sabit görev yapmaları sağlanırken, özlük hakları emsallerine göre ciddi şekilde gerileyen muhasebe ve milli emlak denetmenleri eskiden olduğu gibi yurt genelinde belli sürelerle yer değiştirerek görev yapmaya (rotasyon) devam etti ve ediyor.

-TBMM Dilekçe Komisyonu, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerince yapılan kişisel başvuruları değerlendirerek, muhasebe ve milli emlak denetmenleri aleyhine bir durumun ortaya çıktığını ve düzeltilmesi gerekçesiyle yasal düzenlenme yapılmak üzere konunun Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına iletilmesine Karar verdi. (Komisyon Kararı için tıklayınız...)

-Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, umutla ilgililerin Dilekçe Komisyonu kararının gereğini yapmasını bekliyor.   

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.