logo yeni

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

sube-muduruİŞKUR Genel Müdürlüğü emrinde “İş ve Meslek Danışmanı” pozisyonunda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmelerine karar verilmesi ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bulunan İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında istihdamlarının uygun görülmesi, bu personelin tepkisine neden oldu.

Kadroya geçirildiklerinde alacakları aylık ücretin, sözleşmeli iken almakta oldukları ücretten çok düşük olduğunu ifade eden İş ve Meslek Danışmanları sıkıntılarını ve çözüm önerilerini çeşitli platformlarda  dile getirmeye çalışırken şu açıklamaları yapıyorlar:

”İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI (İMD)

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI’NIN ULUSAL VE ULUSLARARASI DAYANAKLARI

Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde %5 işsizlik hedefini gerçekleştirmek amacıyla bir Avrupa Birliği Projesi olarak 4000 İş ve Meslek Danışmanı Sayın Başbakanımızın katılımıyla düzenlenen atama töreni sonrası 02.04.2012 tarihi itibariyle İŞKUR bünyesinde profesyonel danışmanlık hizmetlerine başlamıştır.

* Türkiye’de bir ilk olarak İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinde Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmıştır.  

* Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri; ISCO 08 e göre: 2423 (Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları) olarak literatürde belirtilmiştir.

Ayrıca; İş ve Meslek Danışmanlığı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) referans seviyesine göre 6. Seviyeye denk gelmektedir. (seviye 6, Ağ Teknolojileri Uzmanı, Bilgi Güvenlik Uzmanı, Bt Çözümleri Uzmanı, Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı, İşe Alım Uzmanı, Mekatronik Sistem Uzmanı, Koç, Organizasyonel Gelişim Uzmanı, Satın Alma Yöneticisi, Seyahat Acentesi Yöneticisi, Sigorta Brokeri–Teknik Personeli, Sistem Yöneticisi, TV Program Yönetmeni, Ulusal Liman Operasyon Müdürü, İş ve Meslek Danışmanı gibi meslekleri barındırmaktadır.)

* 15.10.2012 tarih ve 415933 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe girmiş Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğine göre İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı İş ve Meslek Danışmanlarının görev ve sorumluluklarının Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Meslek Standardı çerçevesinde yürütmesinden sorumludur

DÜNDEN BUGÜNE İMD’Lİ İŞKUR FARKI

İş ve Meslek Danışmanlığı projesinin uygulanmasından sonra;

-Yılın ilk 7 ayında 449 bin 97 kişi işe yerleştirilmiştir. Bu durum geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme sayılarında yüzde 68’lik artış demektir.

-Bununla birlikte Ocak-Temmuz döneminde özel sektörden 831 bin 606 kişilik açık iş talebi alınmıştır. Bu da geçen yıla göre özel sektörden alınan açık iş taleplerinde yüzde 126’lık artış demektir.

-Türkiye’de ilk defa bütçeye büyük bir maliyet getiren İşgücü Piyasası Analiz Çalışması kamu eliyle İş ve Meslek Danışmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

-Türkiye’de ilk defa 107 Üniversite’de İş ve Meslek Danışmanları tarafından üniversite öğrencilerine mesleki danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

-Türkiye’de ilk defa Engelliler İçin İstihdam Fuarı/Kariyer Günü etkinlikleri düzenlenmiştir.

-En önemli kazanımlardan biri devletin gülen yüzü olarak tanımlanan İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla vatandaşın devlete olan güven duygusunda artış sağlanmasıdır.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KADRO MAĞDURİYETİ

İstihdam Hizmetlerine yeni bir boyut kazandıran İş ve Meslek Danışmanları, son kanuni düzenlemelerle birlikte hak ettiği değeri bulmak adına zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirmektedir.

2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘da İş ve Meslek Danışmanlarının aynı unvanla kadroya alınacağı belirtilmiştir; fakat unvanla ilgili yasal olarak herhangi bir alt yapı çalışması yapılmadığından İş ve Meslek Danışmanlığı’nın bir kariyer meslek olduğu göz ardı edilmiş, 2.630 TL olan maaşları 1.784 TL’ye düşürülmüştür. Bu yanlışla birlikte İş ve Meslek Danışmanları maddi ve manevi anlamda yıpratılmıştır.

SORUN TESPİTİ:

1-      TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon metninin çerçeve 56. Maddesinde İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve Sağlık Denetçi Yardımcısı kariyer mesleklerini aynı kapsamdadeğerlendiren bir düzenleme yer almaktaydı. Bu düzenlemede İş ve Meslek Danışmanlığı dışında adı geçen diğer tüm meslekler 657 Sayılı DMK’nın 36. Maddesi A Bendi 11. Kısmında kendisine yer bulmuştur. Bu yapılan büyük bir adaletsizliktir.

2-      Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Lisans mezunu yeni başlayan V.H.K.İ. ile aynı özlük haklarına sahip olduğumuz açıklanmış ve unvanımızın bir kariyer meslek olduğu göz ardı edilmiştir. Oysa ki 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da “İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında çalışırken belge şartını kaybedenler Kurumda Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanırlar.”  denmesiyle büyük bir çelişki ile karşı karşıya kalınmaktadır.

3-      Özlük haklarımızla ilgili kapsamlı bir çalışma/açıklama yapılmadan bizler kadro dilekçelerine imza atmak durumunda kaldık. Sözleşmeli pozisyonda haklarınız korunacak dense de iş güvencemiz olmayacaktır. (2013 yılının başında 817 arkadaşımızın sözleşmelerinin yenilenmesinde sıkıntı yaşandı, Sayın Bakanımız sayesinde sorun çözüldü)

    

4-      Ayrıca 657 sayılı Kanun 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri gereği maddi olarak 840 TL gibi bir mağduriyet doğmuştur. Görev tanımı gereği haftanın büyük bir bölümünü kurum dışı faaliyetlerde geçiren İş ve Meslek Danışmanları normal bir memura göre aylık en az 400-500 lira daha fazla harcama yapmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin kadro tanımının doğru yapılmaması, özlük hakları ile birlikte mali haklarında ciddi kayıplar oluşması bu mesleği icra edenlerin aile sorunlarıyla karşı karşıya gelmelerine sebep olacak, motivasyonlarını minimum düzeye indirecektir. Ayrıca ülkemizde icra edilmeye başlandığı ilk günden bu yana istihdama büyük katkılar sunan İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği söz konusu kayıpların dışında, ciddi anlamda önem ve itibar kaybı yaşayacaktır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1-      Mesleğin önem ve itibarının korunması amacıyla İş ve Meslek Danışmanlarının özlük hakları ile mali hakları tekrar düzenlenmeli ve meslek mensupları herhangi bir hak kaybı yaşamadan kadroya alınmalıdır.

2-      TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon metninin çerçeve 56. Maddesinde İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve Sağlık Denetçi Yardımcısı kariyer mesleklerini aynı kapsamda değerlendiren bir düzenleme bulunmaktaydı.

Bu bağlamda İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleğinin kendisiyle aynı kapsamda değerlendirilen diğer meslekler gibi 657 Sayılı DMK’nın 36. Maddesinin A Bendi 11. Kısmına kariyer meslek olarak tanımlanması, ayrıca aynı kanunun 152. Maddesinde yer alan Özel Hizmet Tazminatı kısmının (g)  ve (i) bentlerinden uygun olanına dâhil edilmesi gerekmektedir.

3-      İş ve Meslek Danışmanlarıyla ilgili 2. Maddede yaptığımız çözüm önerisinin gerçekleşmemesi durumunda, mali ve özlük haklarımızın korunarak İş ve Meslek Danışmanlığına mesleki içerik anlamında denk gelen herhangi bir pozisyona atanmamız gerektiği kanaatindeyiz.

DEĞERLENDİRME 

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen  Kurumun İş ve Meslek Danışmanlarına vereceği cüzi bir belge ücreti ile maddi anlamda mağduriyeti gidermek mümkün olmamakla birlikte bu düzenlemenin mesleğe hak ettiği itibarı kazandırmayacağı da açıktır. Ulusal ve Uluslararası standartlarda bir kariyer meslek olarak geçen İş ve Meslek Danışmanlığının çözüm önerilerimizde yer alan maddeler hususunda yeniden değerlendirilmesi ve buna uygun olarak tanımlanması mesleğin hak ettiği değeri kazanması açısından son derece büyük bir önem arz etmektedir.”

Memurunyeri.com olarak Değerlendirmemiz

Kamu personeline bir hak verilirken, başka haklarının elinden alınması yoluna gidilmesinin uygun olmadığı düşünülmekle birlikte, özlük haklarında ciddi kayıplara yol açacak şekilde kadroya geçirme işleminin, adeta “sizi kadroya geçirmek istemiyoruz” anlamına gelmektedir.

Öte yandan, kadroya geçirilme işlemleri sırasında, personelin sözleşmeli iken almakta olduğu ücretin göz önünde bulundurularak, buna yakın bir ücret alınmasını sağlayacak kadrolara atanmalarının sağlanması gerekirken, aylık ücretlerde ciddi kayıpların doğmuş olmasının kabul edilir bir yönü bulunmamaktadır.

İş ve Meslek Danışmanları atanmayı istedikleri kadroların benzerlerini yazılarında sıralamış olmakla birlikte, memurunyeri.com olarak, yapılacak düzenlemelerle bu personelin kurumlardaki mevcut “Uzman” unvanlı kadrolarda istihdamlarının sağlanmasının, oluşan mağduriyeti kısmen azaltabileceğini değerlendirmekteyiz. 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.