logo yeni

“GİH PERSONELİNE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR”

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

ayrimcilikSitemize bir ziyaretçimiz tarafından gönderilen yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Genel İdare Hizmetleri personeline, bitirdikleri öğrenim programına ait özel bir sınıf ve ayrı bir kadro unvanı verilmeyerek, diğer hizmet sınıflarına göre adeta üvey evlat muamelesi uygulandığı belirtiliyor. Ziyaretçimizin ifade ettiği hususlardan bazıları şöyle:

GİH personeli eğitime göre sınıflandırılmamış

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Genel İdare Hizmetleri(GİH) personeline, bitirdiği Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans programına ait özel bir sınıf ve 190 sayılı KHK'da bu öğrenim programlarına ait ayrı bir "Kadro Unvanı" verilmemiştir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki zam ve tazminat cetvellerinde, hizmet sınıfları itibariyle memurların zam ve tazminatları düzenlenmiştir. Bu zam ve tazminatlar düzenlenirken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda öğrenim durumu dikkate alınmayıp “Kadro/Unvan” esasına göre düzenleme yapılırken, diğer hizmet sınıflarının çoğunluğunda “Akademik Kariyer” dikkate alınarak “Akademik Kariyer ve Hizmet Yılı” esasına göre belirlemeye gidilmiştir.

GİH personeli için yükseköğrenimin önemi fazla değil

Teknik Hizmetler sınıfında çalışan lise mezunu bir Teknisyen, Genel İdare Hizmetlerinde Memur/Ambar Memuru/V.H.K.İ ile eş değer unvanda olmasına rağmen, alanı ile ilgili 2 Yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde Tekniker olmaya hak kazanmakta, alanı ile ilgili 4 yıllık Yüksek Öğrenim bitirdiğinde ise Mühendis/Teknik Öğretmen/vb. olabilmektedir. Bu kadrolara atanamasa bile, o kadrolara ait özlük haklarından kısmen de olsa faydalanmaktadır.

Ancak, Genel İdare Hizmetleri sınıfında ortaokul veya lise mezunu olarak; Hizmetli, Memur, Ambar Memuru, VHKİ, vb. kadrolarda memur olarak atandıktan sonra, kendilerini geliştirip eğitimlerini yükselten ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan memurlar ise bu eğitimlerinin maddi/manevi olarak karşılığını alamamaktadırlar.

GİH personeli memuriyete geriden başlatılıyor

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer Hizmet Sınıflarının çoğunluğunda kadro, unvan, derece, ek gösterge ve zam ve tazminatlar öğrenime göre düzenlenmektedir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan "ilköğretim" mezunu bir personel ile "doktora" yapmış personeli arasında, kadro unvan ve dereceleri aynı ise ek gösterge dışında hiçbir fark bulunmamaktadır. GİH personeli, memuriyete de eğitim durumlarına göre belirlenen derecelerden başlamaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınıfındaki Yüksek Öğrenim görmüş personele ilişkin olarak, “… Unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar” denilmek suretiyle, bu hizmet sınıflarında göreve başlayacaklara, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev alacaklara göre 1 (bir derece) avantaj sağlanmıştır.

Hizmet sınıfları arasında eşitsizlik var

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesinde yer alan “….Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Kariyer ve Liyakat” ilkeleri gereğince;

-Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına tanınan hakların haksız imtiyaza yol açmaması ve Devlet memurları arasında eşitsizlik yaratılmaması amacıyla, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında Memur, Ambar Memuru, V.H.K.İ., Şef vb. kadrolada görev yapanların özlük haklarının (Ek Gösterge, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı ve Özel Hizmet Tazminatı) bitirdikleri öğrenim durumuna göre (Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri vb. sınıflarda olduğu gibi) yeniden düzenlenmesi,

-Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek, bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin haklarının iade edilmesi

gerektiği değerlendirilmektedir.

Okuyucu Gönderisi

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.