logo yeni

SOSYOLOGLARIN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

sosyologKamu kurum ve kuruluşlarında sosyolog kadrosunda istihdam edilmekte olan personelin Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde ki taleplerine ilişkin ziyaretçilerimizden gönderilen bir yazı:

Bakanlıklara bağlı İl Müdürlüklerinde ve bağlı kuruluşlarda Sosyolog kadrolarında görev yapan personel, 4 yıllık Fakülte mezunu olup, (Teknik Hizmetler sınıfına dâhil olmasına rağmen) Özel Hizmet Tazminatları ve Emeklilik Ek Göstergeleri 2 yıllık yüksekokul mezunları olan Teknikerlerle aynıdır. Bu durumdaki personelin emsalleri ile aynı özlük haklarından yaralanması sağlanmalıdır. Bu bağlamda 4 yıllık lisans mezunu olan Sosyologların toplu sözleşme talepleri aşağıda belirtilmiştir.

A) BİR DERECE

657 sayılı Kanunun 36-A/4'ünde, Teknik Hizmetler Sınıfında sayılan bazı unvanlara bir derece verileceği belirtilmiştir. Sosyolog unvanı, her ne kadar THS kapsamına alınmış olsa da, bu maddede ismen geçmediği için sosyologlara 1 derece verilmemiştir. DPB, 2011 yılında aldığı bir kararla sosyologlara 1.derece verilmesini uygun bulmuş ancak aradan 2 yıl geçtikten sonra (2013) bu kararından vazgeçmiştir. Sosyologlar, 657 sayılı kanunun 36-A/4 kapsamında yeniden değerlendirilerek sosyologlara bir derece verilmelidir.

1) İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ, TEMİNİNDE GÜÇLÜK VE MALİ SORUMLULUK ZAMMI

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 2. Maddesinde belirtilen oranlar üzerinden yan ödeme ve 500 puan İş Riski Zammı verilmelidir.

2) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1. maddesinin (B) bendinde belirtilen oranlar üzerinden özel hizmet tazminatı verilmelidir.

3) EK GÖSTERGE

657 sayılı kanuna ekli I. sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümünün A bendine göre (3600) ek gösterge düzenlemesi yapılmalıdır.

4) ARAZİ TAZMİNATI

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı cetvelin E Teknik Hizmetler Bölümünün 6.maddesinde yer alan “yol gibi açık çalışma mahallerinde” ibaresinden sonra gelecek şekilde ‘Sosyal araştırma ve inceleme’ ifadesi eklenmelidir.

5) SOSYAL HİZMET TAZMİNATI

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III sayılı cetvelinin Diğer Tazminatlar Bölümüne “Sosyal Hizmet Tazminatı”  eklenerek muhtelif bakanlıklarda sosyal hizmet alanında fiilen görev yapan personele (Sosyolog, Psikolog, Sosyal çalışmacı, PDR, Çocuk Gelişimcisi) 120 zam oranı verilmelidir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.