logo yeni

calisanlar2 copy

GENELGE VE TEBLİĞLER

Aktif .

Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan ve personel mevzuatını ilgilendiren tüm genelgeleri ve tebliğleri derli toplu olarak burada bulabilirsiniz.

basbakanlik

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ

maliye

MALİYE BAKANLIĞI GENELGE VE TEBLİĞLERİ

dpb

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GENELGE VE TEBLİĞLERİ

 

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasından doğan ihtilaflı konular hakkında genelge.

 

(Genelge No: 2003/37)

 

 

-Öğretim elemanlarının görev aylıkları, ek göstergeleri, ek ders ücreti, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, emekli öğretim elemanlarının istihdamı, geçici görevlendirme ve intibak konularında tebliğ.

 

(Seri No:6)

 

-24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ

(Tebliğ)

-4046 sayılı Kanunun uygulamasına dair hususlara ilşikin genelge.

(Genelge No: 2003/46)

 

-Devlet memurlarının yıllık izin sürelerine ilişkin tebliğ.

(Tebliğ No: 154 seri no)

 

-6111 sayılı Kanunla getirilen hükümler konusunda uygulama birliğinin sağlanması, Devlet Memurlarına doğum sebebiyle verilecek izinler, sicil disiplin hususları, kadroların tahsis ve dağılımı ve özlük dosyalarının tutulmasıyla ilgili konular hakkında tebliğ.

 

(Tebliğ No: Seri no 2)

 

-Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında genelge.

(Genelge No: 2005/14)

 

 

-Zam ve tazminatlara ilişkin Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

(Tebliğ No: 160 seri no)

 

 

-5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2nci Maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 53 üncü Madde Çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Atamalara İlişkin Tebliğ.

(Tebliğ No: 2006/2)


 

 

-Engelli kamu çalışanları, memurun isnat ve iftiralara karşı korunması, 399’a tabi sözleşmeli personelin yıllık izinleri ve görevde yükselme sınavı açılması hakkında genelge.

 

(Genelge No: 2009/12)

 

 

-666 sayılı KHK hükümlerine ilişkin Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

(Tebliğ No: 161 seri no)

 


 

-Geçici görevlendirmeler, sendika yöneticilerin açıklamaları hakkında soruşturma yapılması, engelli personelin nöbetten muaf tutulması, 399 ‘a tabi personelin vekaleti, disiplin kurullarına sendika temsilcisinin katılması, atamalarda eş,öğrenim ve sağlık özrüne dikkat edilmesi, disiplin soruşturmalarında savunma hakkına dikkat edilmesi ve memurların tatil günlerinde il dışına çıkışları hakkında genelge.

(Genelge No: 2010/2)

 

 

-Yönetim kurulu denetim kurulu gibi üyeliklerin ücretlerinden birinin alınması hakkında Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

(Tebliğ No: 162 seri no)

 

 

-Belediyede çalışan görevlilerin aylıklarını zamanında alması, sendika temsilcisinin komisyonlarda yer alması ve disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında genelge.

(Genelge No: 2010/26)

 

   

-İşyerlerinde psikolojik tacizi (mobbing) önlenmesi hakkında genelge.

(Genelge No: 2011/2)

 

   

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.