logo yeni

calisanlar2 copy

ET VE SÜT KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel10Et ve Süt Kurumu (EST) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Müfettiş yardımcılığına giriş

ESK müfettiş yardımcılığına, yazılı ve sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna göre girilir.

Giriş sınavına; Türkiye’de en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, mühendislik, fen fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan, sınav duyurusunda belirtilecek alanlardan mezun olan ve KPSS puanı itibariyle istenen düzeyde bulunanlar girebilir.

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcıları, 3 yıl sürecek yardımcılık dönemi içerisinde belli bir program dahilinde yetiştirilirler.

-Birinci dönem çalışmaları: Teftiş, inceleme ve soruşturma iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi ile dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir. Ayrıca, müfettiş yardımcılarının en az l er aylık dönemler itibariyle Kurumun bazı birimlerinde uygulamalı eğitim almaları sağlanır.

-İkinci dönem çalışmaları: Bu dönemde teftişler grup halinde yapılır. Müfettiş yardımcıları, belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında çalışırlar. Bu süreçte müfettiş yardımcılarının teftiş, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenmeleri sağlanır.

-Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak Başkanlıkça teftiş, inceleme ve soruşturma görev ve yetkisi verilebilir.

Yeterlik sınavı ve Müfettiş kadrosuna atanma

Müfettiş yardımcıları, üç yıllık staj döneminden sonra mesleki bilgi ve tecrübelerinin belirlenmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasından oluşur.

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınav notlarında eşitlik olması halinde müfettiş yardımcılığına giriş sınav notu esas alınır.

Başka göreve atanma

Müfettiş yardımcılarından; yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ikinci sınav hakkında başarılı olamayanlar ya da kullanmayanlar Teftiş Kurulu dışında, memur unvanlı pozisyonlara atanırlar.

Müfettişlik güvenceleri

Müfettişler, kendi istekleri veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki yetersizlikleri ve mesleğin ifasını engelleyici nitelikteki sağlık sebepleri dışında görevlerinden alınamaz, idari görevlere atanamazlar.

Görev yerleri

Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

İhtiyaç halinde, Genel Müdürün onayı ile Ankara dışında grup merkezleri kurulabilir. Bu grup merkezlerinde görev yapan müfettişlerden biri, verilen emirleri yerine getirmek, Başkanlık ve Genel Müdürlükle koordinasyonu sağlamak üzere Genel Müdür tarafından refakat müfettişi olarak görevlendirilir.

Ücretleri

ESK Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Et ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcısı 2019 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 5.566 TL net ücret alabilecektir.

Aylık net maaş miktarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Müfettiş yardımcısı ve müfettişlerin görevleri

Müfettiş yardımcıları, yetişmeleri bakımından dosya, rapor ve diğer belgeler üzerinde incelemeler yapmak; ESK’nın teşkilat yapısını inceleyerek bilgi edinmek; birlikte çalıştıkları kıdemli müfettiş tarafından teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında verilen görevleri yapmak; yetki verildiğinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak gibi görevleri yerine getirirler.

Müfettişler, ESK Genel Müdürü tarafından uygun görülecek yöntemle araştırma, teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; teftiş edilen yerlerde belirlenen uygulama hataları ile ilgili mevzuat değişiklikleri ve alınması gereken tedbirler hakkında gerekçeli önerilerde bulunmak; görev sırasında, derhal el konulmadığı takdirde suç oluşması veya zarar meydana gelmesinin belirlenmesi halinde durumu ivedilikle Başkanlığa bildirmek, konu hakkındaki delilleri toplamak gibi görevleri yürütürler.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.