logo yeni

FİZYOTERAPİST KADROSUNUN GÖREVLERİ VE AYLIK MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

fizyoterapistKamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda mesleki lisans mezunu olarak görev yapan Devlet memurları arasında fizyoterapistler de bulunmaktadır.

Fizyoterapistler hangi işleri yapar?

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte, fizyoterapist unvanlı personelin hangi işlerle çalıştırılabilecekleri de belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, fizyoterapist;

a) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

b) Hastalık durumlarında;

-Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

-Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

-Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

-Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

-Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

-Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

Görev yapabilecekleri yerler

Fizyoterapistler, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ya da sözleşmeli olarak görev yapabildikleri gibi özel kuruluşlarda da iş imkanı bulabilmektedirler.

Örneğin;

-Yataklı tedavi kurumlarında (ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, psikiatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, yoğun bakım, plastik cerrahi, romatoloji, acil servis, diş vb servislerinde)

-Birinci basamak sağlık kuruluşlarında,

-Rehabilitasyon ve kaplıca merkezlerinde,

-Huzur evlerinde,

-Spor merkezlerinde

görev yapabilmektedirler.

Aylık ücretleri (1 Temmuz 2015 zammına göre güncellenmiştir)

Devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfında “Fizyoterapist” unvanlı kadrolarda görev yapan personelin, 2015 yılı ikinci altı aylık dönemi için geçerli olan belirlemelere göre aylık net ücretleri konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmaya aşağıda yer verilmiştir.

Derece Kademe Hizmet Yılı 15 Temmuz 2015 Aylık Net Maaş
Ek Ödeme (sabit döner sermaye) hariç Ek Ödeme (sabit döner sermaye) dahil
1/4 25 2.021 TL 2.922 TL
1/4 24 2.020 TL 2.921 TL
1/3 23 2.015 TL 2.916 TL
1/2 22 2.011 TL 2.912 TL
1/1 21 2.006 TL 2.907 TL
2/3 20 1.955 TL 2.856 TL
2/2 19 1.950 TL 2.851 TL
2/1 18 1.946 TL 2.847 TL
3/3 17 1.939 TL 2.762 TL
3/2 16 1.935 TL 2.758 TL
3/1 15 1.931 TL 2.754 TL
4/3 14 1.922 TL 2.745 TL
4/2 13 1.919 TL 2.742 TL
4/1 12 1.916 TL 2.738 TL
5/3 11 1.872 TL 2.617 TL
5/2 10 1.870 TL 2.614 TL
5/1 9 1.867 TL 2.611 TL
6/3 8 1.858 TL 2.602 TL
6/2 7 1.855 TL 2.600 TL
6/1 6 1.832 TL 2.577 TL
7/3 5 1.818 TL 2.562 TL
7/2 4 1.816 TL 2.560 TL
7/1 3 1.813 TL 2.558 TL
8/3 2 1.805 TL 2.510 TL
8/2 1 1.803 TL 2.508 TL
8/1 0 1.801 TL 2.506 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Çalışılan bölgeden kaynaklı ek özel tazminat ödemeleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamış ve en düşük belirlemeler üzerinden hesaplama yapılmıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

-Gelir Vergisi Oranı %15 olarak uygulanmıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.

-6 yıl ve daha az hizmeti olan personelin 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.