logo yeni

KAYMAKAM ADAYLIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel2İçişleri Bakanlığı, Kaymakam olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Kaymakam Adayı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kaymakam Adaylığına Giriş

Kaymakam adayı olabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından açılacak sınavda başarılı olmak gerekir. Yapılacak sınav neticesinde oluşacak başarı sıralamasına göre sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, yetiştirme planı ve staj programı dönemlerine uygun olarak gruplar halinde görevlerine başlatılırlar.

Adayların İllerinin Belirlenmesi

Göreve başlamak üzere zamanında başvuran adaylar, iller için tespit edilmiş kontenjanlara göre 4 il tercih ederler. İstedikleri illerden birine atanmaları mümkün olmayanların atanacakları iller Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Yapılacak Stajlar ve Süreleri

Kaymakam adayları;

-İl Merkez Stajı 2 ay,

-Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay,

-Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay,

-Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay,

-Yurtdışı Stajı 12 ay,

-Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay,

-Kaymakamlık Kursu 4 ay

olacak şekilde stajlara tabi tutulurlar.

Öte yandan, Bakanlık tarafından gerekli görmesi durumunda, staj devresinin uygun bir kısmında, yapılacak protokollerle Kaymakam adayları diğer bakanlıklarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında da staja tabi tutulabilirler.

Ayrıca, Kaymakam adaylığı staj sıra ve sürelerinin zorunlu hallerde değişmesi durumunda, bulundukları ilde daha uzun süre kalacak olan adaylar valinin uygun göreceği birimlerde görevlendirilirler.

Kaymakamlık Tezi

Adaylar, adaylık dönemi içerisinde “Kaymakamlık Tezi” hazırlarlar.

Hazırlanan tez, komisyon huzurunda sunulur. Soru-cevap şeklindeki tartışmalar sonunda başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirme yapılır. Değerlendirmede başarısız görülen tezler, en geç bir ay içerisinde yeniden hazırlanıp, aynı usulle değerlendirilir..

Bakanlıkça belirlenen konular dışında tez konusu seçen, tezini zamanında teslim etmeyen veya çağrıldığı halde mazeretsiz olarak tezini sunmaya gelmeyen ya da komisyon tarafından tezi ikinci defa yeterli bulunmayanlar, tez değerlendirmede başarısız sayılırlar. Bunlar, bir sonraki Kaymakamlık Kursuna kadar adaylığa devam etmek ve Bakanlıkça belirlenecek yeni bir konuda tez hazırlamakla yükümlüdürler. Bu tezleri de değerlendirmede “Başarısız” görülenler kaymakam adaylığından Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Kaymakamlık Kursu

Kaymakamlık kursu, adayların kaymakam olarak atanmalarından önce katılmak ve başarı ile tamamlamak zorunda oldukları son staj devresidir.

Kurs açılacağı tarihte adaylıkta iki buçuk yılını dolduran adayların illerden gönderilen Staj Rapor Dosyaları ve durumları Bakanlıkta oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenerek;

-Tutum ve davranışları ve Staj Rapor Dosyasındaki değerlendirilmeleri olumlu rapor edilmiş,

-Tezini zamanında vermiş ve “Başarılı” değerlendirilmiş,

-Stajlarını, yeterli kabul edilecek sürelerle yapmış,

oldukları tespit edilenler, Bakanlık tarafından kursa çağrılır.

Değerlendirmeler sonucu olumsuz sayılarak kursa çağrılmayanlar bir sonraki Kaymakamlık kursuna kadar illerinde adaylığa devam ederler. Bir sonraki Kaymakamlık kursuna da Personel Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz olarak değerlendirilmeleri nedeniyle çağrılmayanlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Kurs sonunda yapılacak olan sözlü sınavda yetersiz not alanlar, en çok 30 gün içerisinde ikinci bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da yetersiz not alanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Kura Çekimi

Kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan adayların atanacakları ilçeler düzenlenecek bir törenle kura çektirilerek belirlenir.

Kurs sonu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü olanlar kuraya dâhil edilmez ve bunlar atanmalarına mani halleri olmamak şartıyla listedeki ilçelerden istedikleri birine atanırlar.

Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya maddi ilişkilerinin bulunduğu yerin bağlı olduğu ilin ilçelerini çekenlerin kura çekmeleri tekrarlanır.

Kuradan itibaren 24 saat içinde adaylar arasında yer değişmeler, herhangi bir engel bulunmamak kaydı ile kabul edilir. Değişme süresi bittikten sonra atama kararnamesi hazırlanır.

Ücretleri

Kaymakam adaylarının aylık ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Kaymakam Adayı, 2017 yılı ikinci altı ayında göreve başladığında aylık net 4.340 TL ücret alabilecektir.

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.