logo yeni

calisanlar2 copy

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel9Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) Başkanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere ÖSYM Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile ÖSYM Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

ÖSYM Uzmanlığı

ÖSYM Uzman ve Uzman Yardımcıları, sınav sorularını oluşturmak ölçmek ve değerlendirmek; yerleştirme yöntem ve süreçlerini seçmek, uygulamak ve değerlendirmek; sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak; sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yeni sistemler geliştirmek; uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek; sınav sonuçlarını istatiksel yöntemlerle analiz etmek; sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında en uygun yöntemlerin uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak gibi görevleri yerine getiriler.

Ücretleri

ÖSYM Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

Bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “ÖSYM Uzman Yardımcısı”, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 5.566 TL maaş alabiliyor. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan,1 inci derece ÖSYM Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

Giriş sınavını kazananlar, başarı sıralamasına göre duyurulan Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı uygulanır.

Uzman yardımcılarının çalışma yerleri

Uzman yardımcıları, ÖSYM Başkanlığında görevlendirilecekleri daire başkanlıklarında, ilgili daire başkanı tarafından belirlenen uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.

Tez hazırlamaları

Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde ÖSYM Başkanlığının görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçerler ve tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezlerini hazırlarlar.

Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı sonucun ilanından itibaren iki ay içerisinde yeterlik sınavına girerler.

Yeterlik sınavı

Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen çalışmış olan (aylıksız izinli ayrılmalar ile altı ayı geçen hastalık izinleri dâhil değildir); hazırladıkları uzmanlık tezi tez jürisi tarafından başarılı bulunan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür ve yeterlik sınav kurulu tarafından yapılır.

Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına bir yıl içinde başarısız olduğu sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

Uzman kadrosuna atanmaları

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Başarısızlık olmaları

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.