logo yeni

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel18Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

OGM Müfettişliği

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarına bağlı birimlerde her türlü denetleme, inceleme, araştırma,  soruşturma ve teftiş işleri yapmak; teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak gibi görevleri Genel Müdür adına yürürtürler.

Görev merkezi

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun Görev Merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının da görev merkezidir. Müfettiş bulundurulmasını gerektiren ormancılık hizmetlerinin yoğun olduğu Orman Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde, devamlı denetimi ve teftişi sağlamak amacıyla çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurabilir.             

Maaşları

Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

2017 yılının ilk altı ayında, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı", 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 4.086 TL maaş alabiliyor. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Müfettişi olarak 1 inci derece kadroda görev yapanlar; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlanmaktadırlar.

Müfettişliğe giriş

Orman Genel Müdürlüğü Müfettişliğine, giriş sınavı sonucuna göre müfettiş yardımcısı olarak girilir. Giriş sınavı, KPSS puanları esas alınarak yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılır.

Orman, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlardan ilgili KPSS sonucunda istenen puanı almış olanlar, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuruda bulunabilir.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde bir program dâhilinde yetiştirilirler.

-Birinci dönem; Teftiş Kurulunun yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer'i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacı ile hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

-İkinci dönem; Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının teftişinde grup halinde yapılır. Müfettiş Yardımcıları bu süre içinde refakatında bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar.

-Üçüncü dönem; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına tek başına teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Yeterlilik öncesi Kuruldan çıkarılma

Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Orman Genel Müdürlüğü Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlilik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Yeterlik Sınavı

Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra, yazılı ve sözlü olarak yapılan yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu sınavda başarı gösterenler, Müfettiş kadrosuna atanır.

Sınava girmeme veya başarısızlık

Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurumun merkez veya taşra kuruluşlarından birine, durum ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilebilirler.

Ayrılan müfettişlerin geri dönmesi

Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın izni ile mümkün olabilmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.  Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Müfettişlik güvencesi

Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Genel Müdürlük Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamazlar ve diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle ortaya konulması esastır.

Yurt dışına gönderilme

Bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler yurt dışına gönderilebilirler.

Kariyer dışından müfettiş atama

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine sıklıkla eklenen geçici maddelerle, müfettiş yardımcılığı yapmadan, kurumdaki bazı personelin doğrudan Müfettiş kadrolarına atanması yoluna gidildiği de görülmektedir.  

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.