logo yeni

calisanlar2 copy

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÜCRETLERİ

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel13Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi  Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma faaliyetleri ile olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak; afet ve acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin olarak Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi görevleri yürütürler.

Ücretleri

AFAD Uzmanı ve AFAD Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı", 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece AFAD Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları Giriş Sınavı ile alınırlar. Giriş Sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar, Uzman Yardımcılığına alınabilmektedirler.

Uzman yardımcılığı süresi

Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar.

Tez hazırlama

Uzman yardımcısı, Kurumun görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer. Tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda fiilen en az iki yıl çalışıldıktan sonra seçilir.

Uzman yardımcısı tez konusunun Kuruma bildirilme tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve Yeterlik Sınavından en az iki ay önce tezini teslim eder.

Yeterlik sınavı

Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Kurumda görev yapan (bu süreye ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.) ve hazırladığı tezi başarılı bulunan Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı

Yeterlik Sınavı, tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki safhada yapılır.

Tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, sözlü savunmaya çağrılır.  Tezi başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Sözlü savunma safhasında uzman yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir. Sözlü savunması başarısız görülen uzman yardımcısı açılacak başka bir sınavda, talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz etmeleri şartıyla boş kadro durumuna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı olarak atanırlar.

Yurtdışında eğitim

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatları hâlinde, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.