logo yeni

calisanlar2 copy

PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel10Kalkınma Bakanlığı, “Planlama Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Planlama Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarında olanların aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Planlama Uzman Yardımcısı” 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Uzman yardımcılığına giriş

Kalkınma Bakanlığında görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre, Bakanlıkça belirlenen yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümlerinden oluşan sınavdır.

Giriş sınavına katılacak adaylarda, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

Uzman yardımcısı olarak atanacaklarda; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içerisinde yapılmış YDS’den Bakanlıkça ilan edilen puan veya üstünü almış veya geçerlik süresi dolmamış KPSS yabancı dil bölümünde Bakanlıkça belirlenen sayıda soruyu veya üstünü doğru cevaplamış olmak şartı da aranır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman yardımcıları, aday memurluk eğitim ve stajının yanı sıra, planlama uzmanlığının gerektirdiği bilgi beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla hazırlanan bir program çerçevesinde eğitime tabi tutulurlar.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az iki yıl fiilen çalıştıktan sonra tez konusu belirlerler ve tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en erken altı ay, en geç bir yıl sonra teslim ederler. Tez hazırlama süresinin son iki ayında uzman yardımcısına gerekli kolaylık sağlanır.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavı, yazılı veya sözlü şekilde yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

 Uzman yardımcılarından;

-Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

-İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

-Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Planlama uzmanlığına atanabilmek için;

-Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,

-Uzmanlık tezinin sınav kurulunca başarılı kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

-Uzman yardımcılığı döneminde alınan YDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,

şarttır.

Uzmanların yeniden atanması

Planlama Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Planlama Uzmanlığına atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.