logo yeni

calisanlar2 copy

ADALET BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel7Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere Kontrolör yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Stajyer Kontrolör istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğü

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, denetlemekle görevli kılındıkları birimlere kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen görevlerle, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının amir ve memurlarının iş ve icraatları ve katıldıkları kurul ve komisyonların her türlü karar ve işlemlerini denetleme görevlerini yerine getirirler.

Kontrolörler, görev yönünden doğrudan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüne bağlı olarak çalışırlar.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolör ve Stajyer Kontolör kadrolarında olanların aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörü” 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231TL (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) maaş alabiliyor. 

1 inci derece Kontrolör kadrosunda bulunanlar hakkında; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi uygulanmaktadır.

Stajyer Kontrolörlerin eğitim dalları

Stajyer Kontrolörlüğe; hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.

Kontrolörlüğe giriş

Kontrolörlüğe, stajyer kontrolör olarak ve sınavla girilir. Açıktan ilk defa veya kurum ve sınıf değiştirmek suretiyle stajyer kontrolör olarak atanmak isteyenlerin yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavları kazanmaları şarttır.

Stajyer kontrolörlüğe atanma

Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecesi sıralamasına göre boş stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar.

Stajyerlik dönemi ve yetiştirilmeleri

Stajyer kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile adaylık süresi geçirirler.

Stajyer kontrolörlüğe atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan adaylık eğitimine ek olarak (6) ay süre ile Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'nca mevzuatla ilgili olarak gerekli eğitim programı uygulanır.

Stajyerlik döneminde ilk iki yılını tamamlayanlara, uygun görülmesi halinde  müstakil denetim görevi verilebilir.

Yeterlik sınavı ve kontrolörlüğe atanma

Stajyer kontrolörlük dönemini başarı ile tamamlayanlar üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavında başarı gösterenler Bakanlık onayı ile kontrolörlüğe atanırlar.

Stajyerlik süresi sonunda başarısızlık

Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörün görevine Bakanlık onayı ile son verilebileceği gibi Devlet memuru olmasında herhangi bir sakınca bulunmaması halinde Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında bir göreve de atanabilir.

Görev merkezleri ve turne süreleri

Kontrolörlerin görev merkezi Ankara'dır.

Kadro ve iş durumunun verdiği imkanlar ölçüsünde, kontrolörlerin gezi süreleri, kontrolörlükte geçen fiili hizmetleri itibariyle en çok;

*Beş yıla kadar olanlarda (beş yıl dahil) 6 ay,

*6-10 yıl olanlarda 5 ay,

*11-15 yıl olanlarda 4 ay,

*15 yıldan daha fazla olanlarda 3 ay,

olur.

Yükselme

Kontrolörlükte stajyerlik dönemi dahil (8) yılını dolduranlar kadro durumu, mesleki bilgisi, çalışması ve başarısı göz önüne alınarak, Bakanlık onayı ile Başkontrolör olarak  atanabilirler.      

Başka göreve atanma ve yeniden kontrolörlüğe dönme

Kontrolörler kendi istekleri halinde, Bakanlık onayı ile kazanılmış hakları saklı kalmak şartıyla merkez veya taşra teşkilâtında başka bir göreve nakledilebilirler. Kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar talepleri halinde ve kadro durumu müsait olduğu takdirde (6) yıl içerisinde tekrar kontrolörlüğe atanabilirler.

Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtındaki diğer bir kadroya atanabilirler.

Yurt dışına gönderilme

Kontrolörlerden Kurum tarafından uygun görülenler, araştırma ve inceleme yapmak üzere yurt dışına gönderilebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.