logo yeni

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel2Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere Kontrolör yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Stajyer Kontrolör istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri, kültür yatırım ve girişimleri ile turizm yatırım ve işletmelerini denetleme görevlerini yürütürler.

Bakanlıkta, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde görevlendirilen Kontrolörler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Bakan Onayı ile bir kontrolör Başkan olarak görevlendirilir.

Ücretleri

9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayan ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörü, 2014 yılında göreve başlaması halinde aylık 3.249.-TL Net ücret alacaktır. (2014 verilerine göre güncellenmiştir.)

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Stajyer Kontrolörlerin eğitim dalları

Stajyer Kontrolörlüğe;  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri ile 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun denetim alanına giren konulardaki diğer fakültelerden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.

Kontrolörlüğe giriş

Kontrolörlüğe, stajyer kontrolör olarak ve sınavla girilir. Stajyer kontrolörlüğe atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Stajyer kontrolörlüğe giriş sınavı; Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde belirlenen asgari puanı alarak başvuruda bulunanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.

Stajyer kontrolörlüğe atanma

Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecesi sıralamasına göre boş stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Stajyer kontrolörlük süresi en az üç yıldır.  Stajyer kontrolör olarak atananlar, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitime tabi tutulurlar.

Stajyer kontrolörler, eğitim süresince başkontrolör veya kontrolörlerin refakatinde çalışır.

Re’sen denetleme yetkisi

En az onsekiz ay başarıyla görev yapan stajyer kontrolörlere, re’sen denetleme yetkisi verilebilir. Yetkili stajyer kontrolörler, kontrolörlerin tüm yetkilerini kullanırlar.

Yeterlik sınavı

Stajyer kontrolörler, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç en az üç  yıllık stajyer kontrolörlükte fiilen geçen yetişme döneminden sonra,  son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olmaları şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yeterlik sınavını kazanamayan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler durumuna uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Geçerli mazereti olanlara bir defaya mahsus sınava alınırlar.

Yükselme

Stajyer kontrolörlük dönemi de dahil olmak üzere en az on yıl kontrolör olarak görev yapanlar, kıdem sırası dikkate alınarak Başkanın uygun görüşü üzerine başkontrolör olarak atanabilirler.          

Kontrolör güvencesi

İsteği üzerine bir başka göreve atanan kontrolörler, istekleri üzerine, boş kadro bulunması halinde eski görevlerine yeniden atanabilirler.

Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; kontrolörler kendi istekleri dışında veya kontrolörlük hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Yurt dışına gönderme

Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile bir aydan az bir yıldan fazla olmamak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.