logo yeni

calisanlar2 copy

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE AYLIK ÜCRETLERİ

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

arastirma-gorevlisiYükseköğretim kurumlarında, öğretim yardımcıları arasında sayılan araştırma görevlileri de istihdam edilmektedir. 

Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Bu personel, ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul  veya  konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine ve rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanmakta olup atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona ermektedir. Ancak aynı usulle yeniden atanmaları da mümkün bulunmaktadır.

Araştırma görevlileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenimlerinin niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle görev başlamaktadırlar.

Araştırma Görevlisi kadrolarına atananların eğitim durumlarına ve hizmet sürelerine göre derece/kademeleri farklılık gösterebilmekle birlikte, memurunyeri.com olarak bu çalışmamızda araştırma görevlisinin 7 nci dereceden göreve başlayacağı ve 8 yıl görev yapacağı varsayılarak aylık ücretinin, hizmet yılı ve derece/kademeye göre gösterdiği değişimden söz edilecektir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN AYLIK NET MAAŞLARI

memurunyeri.com-arastirma-gorevlisi-2013-maas

NOT: Hesaplamalarda;

**Mevcut aylık net ücret hesabında, 2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli olan katsayılar ve asgari geçim indirimi 73,40 TL olarak kullanılmıştır.

**2014 yılı aylık net ücret hesabında, 2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli olan katsayılara 175 TL brüt taban aylık artışı dahil edilerek ve asgari geçim indirimi 78,91 TL olarak kullanılmıştır.

**Aile yardımı bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlanan personel için, sabit döner sermaye ödemeleri dahil edilmiştir.

**Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

**Çalışılan hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamış, Geliştirme Ödeneği sıfır (0) kabul edilmiştir.

**En Yüksek Devlet Memuru Aylığı brüt tutarının on ikide biri, Eğitim Öğretim Ödeneği olarak aylık ücrete ilave edilmiştir.

**Yabancı Dil Tazminatı oranı tüm unvanlar için 300 olarak alınmıştır.

**5 yıl ve daha az hizmeti olanların 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başladığı varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır. 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.