logo yeni

calisanlar2 copy

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel35Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettişliği

ASKİ Genel Müdürlüğünün bütün işlemlerini ve çalışmalarını ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, program, talimat, genelgeler ve emirlerin uygulanışını sondaj usulü ile veya gerektiğinde tümüyle teftiş ve kontrol etmek; teftiş programı gereğince ve teftiş programı dışında Genel Müdürlük teşkilatında teftiş yapmak; Genel Müdür tarafından talep edilen konularda soruşturma yapmak gibi görevleri de yerine getiren Müfettişler, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde ASKİ Genel Müdürü adına yürütürler.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel) 

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz "ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı", 2020 yılının ilk yarısında aylık net 5.487 TL maaş alıyor.

Bu maaş tutarına; sosyal denge tazminatı, ikramiye ve yabancı dil tazminatı ödemeleri ile, zorunlu bireysel emeklilik sigortası primi kesintisi dahil değildir.

Müfettişliğe giriş

Genel Müdürlük müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcısı olabilmek için, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavlarında başarılı olunması şarttır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş Yardımcılarının yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esas olup yetişme süreleri üç yıldır. Müfettiş Yardımcıları kural olarak bu sürenin ilk iki yılında, Kurul Başkanının uygun göreceği Müfettişlerin refakatlerinde süre kaydına bakılmaksızın teftiş, inceleme ve soruşturma gibi islerde çalıştırılırlar.

Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içerisinde tek baslarına teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılığında iki yılını dolduranlara, re’sen görev yapma yetkisi verilebilir.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin, Teftiş Kurulundan çıkarılarak, 657 sayılı Kanunda yer alan genel esaslara göre durumlarına uygun başka bir kadro ve göreve atanırlar.

Yeterlik sınavı

Üç yıllık yetişme dönemi sonunda çalışmaları, verimlilikleri, tutum ve davranışları ile ahlak durumları hakkında Teftiş Kurul Başkanı tarafından verilecek yeterlik notunu alan Müfettiş Yardımcıları Müfettişlik Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar..

Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık yetişme döneminde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yazılı ve sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavı yapılır.

Yeterlik Sınavında başarılı olan Müfettiş Yardımcıları başarı sırasına göre boş Müfettişlik kadrolarına atanırlar.

Yeterlik sınavında başarısız olanlar

Mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen veya sınavda başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcıları, 657 sayılı Kanunda yer alan genel esaslara göre durumlarına uygun başka bir kadro ve göreve atanırlar.

Meslekten ayrılanların yeniden atanması

ASKİ Genel Müdürlüğünde Müfettişlik yaptıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanların daha sonra talepte bulunmaları halinde 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre Müfettişlik kadrolarına atamaları yapılır.

Müfettişlik güvencesi

Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer meslek olarak düzenlendiğinden; Müfettişlerin kazanılmış hakları korunur, idari sebeplerle ve kendi istekleri dışında görevinden alınamazlar, istekleri dışında diğer idari görevlere atanamazlar.

Yurtdışına gönderilmeleri

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları eğitim, bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.