logo yeni

calisanlar2 copy

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel34T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Spor Genel Müdürlüğü Müfettişliği

Spor Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı hükümlerine göre merkez ve taşra teşkilatının, bağlı kuruluşların, Federasyonlar Fonunun, Futbolda Müşterek Bahisler (Spor-Toto, Spor-Loto) Teşkilatının, Federasyonların, mevzuata göre tescilleri yapılmış bulunan spor kulüplerinin ve kuruluşlarının her türlü işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, teftiş edilen personelin verimli çalışmasını teşvik etmek, inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak gibi görevleri de yerine getiren Spor Genel Müdürlüğü Müfettişleri, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Spor Genel Müdürü adına yürütürler.

Görev yerleri

Müfettişlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak, devamlı denetim ve teftiş sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde görev merkezi ihdas edilebilir veya aynı yolla kaldırılabilir.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, kadro unvanları için belirlenmiş olan “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak hesaplanmaktadır.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Müfettiş Yardımcısı”, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231TL net ücret alabiliyor. Bu maaş miktarı hesaplanırken, zorunlu bireysel emeklilik sigortası primi kesintisi ile yabancı dil tazminatı ödemesi dikkate alınmamaıştır.

Ayrıca, 1 inci derece Müfettiş kadrosunda bulunacaklar hakkında; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi uygulanmaktadır.

Müfettişliğe giriş

Genel Müdürlük müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcısı olabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),  Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı alanlar arasından, Genel Müdürlüğün açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler. Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların staj süreleri, görevlerinden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

-Birinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi ve lisan bilgilerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

-İkinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem faaliyetleri teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma şeklinde yapılır. Teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

-Üçüncü Dönem Çalışmaları:

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Re’sen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, doğrudan doğruya veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Müfettiş yardımcıları;

-Bağımsız olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.

-Yetki kullanabilmeleri, yada bağımsız görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine “yetki” verilmesiyle mümkündür.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Yeterlik sınavı

Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

Sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar.

Yeterlik sınavında başarısız olanlar

Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Spor Genel Müdürlüğünde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer görevlere nakledilirler.

Meslekten ayrılanların yeniden atanması

Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin yeniden Teftiş Kuruluna kabulleri mümkün olabilmektedir.

Müfettişlik güvencesi

Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Yurtdışına gönderilmeleri

Müfettişler bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderilebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.