logo yeni

calisanlar2 copy

VAKIF UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel31Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Vakıf Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Vakıf Uzmanlığı

Kariyer meslek personeli arasında yer alan Vakıf Uzmanları; Vakıflar Genel Müdürlüğünün görev ve amaçları kapsamında araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek, Kurumun faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak üzere istihdam edilirler.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayan ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz bir "Vakıf Uzman Yardımcısı", 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman Yardımcılığına giriş

Vakıf Uzmanlığına uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcılığına atanabilmek için; KPSS'de (A) grubu kadrolar için yapılan sınavda Genel Müdürlükçe belirlenen puan türünde tespit edilen asgari puanı almış olanlar arasında yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

Öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavı başarı derecelerine göre, duyurulan Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılır. Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcısı; adaylıkta geçen iki yıllık süreyi tamamladıktan sonra Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili bir tez konusunu 1 ay içerisinde belirler.  İki yıllık süreye ücretsiz izin süresiyle askerlikte geçen süreler dahil değildir.

Uzmanlık tezi, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Bu sürenin son üç ayında uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Tezde yabancı dilde hazırlanmış özet bölümünün bulunması şarttır.

Genel Müdürlükçe tespit edilecek değerlendirme gününde, uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Tezi başarısız görülen uzman yardımcısına komisyonca bir hak daha tanınır. Tezi ikinci defa başarısız görülen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. Genel Müdürlükte öğrenim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavına girebilmek için, uzman yardımcısının üç yıl çalışmış olması, tezinin başarılı kabul edilmesi ve sicil notunun olumlu olması şarttır.

Yeterlik sınavında, tezi yeterli görülmüş olan uzman yardımcısı, mesleki bilgi ve Kurumun görev alanına giren mevzuat konularında sözlü sınava tabi tutulur.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atama

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan Uzman Yardımcısı, uzmanlık için aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla Vakıf Uzmanı olarak atanır.

Sınava girmeme ve başarısızlık

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Vakıf Uzman yardımcıları;

-İlgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak,

-Vakıf uzmanları ile birlikte Genel Müdürlüğün görev alanlarında araştırma ve inceleme yapmak,

-Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmekle

görevli ve yükümlüdürler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.