logo yeni

calisanlar2 copy

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel23Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Hazine Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Hazine Uzmanlığı

Kariyer meslekler arasında yer alan Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, Ankara’da Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında görev yaparlar.

Hazine Uzmanları, ekonomi politikalarının tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak; hazine işlemlerini, para-kredi ve nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç yönetimini yapmak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri ile ilgili olarak Devlet pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak; kamu iktisadi teşebbüslerinin yeniden yapılandırılma işlemlerini yapmak; iki taraflı ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler ve anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek; uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarda üyelik ve temsilin gerektirdiği işlemleri ve görevleri yapmak gibi Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve uzmanlık gerektiren çeşitli görevleri yerine getirirler.

Ücretleri

Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı kadrosunda olanların maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Hazine Uzman Yardımcısı”, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Öte yandan, Hazine Uzmanı olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman Yardımcılığına Atama

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, kendilerinden istenecek belgeleri süresi içerisinde teslim etmeleri halinde, boş Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı sıralamasına göre atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Uzman Yardımcıları, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak Temel ve Hazırlayıcı bir eğitimden geçirilirler.

Uzman Yardımcıları, temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra Ana Hizmet Birimlerinde, uygun görülecek bir sürede (2 aydan az olmamak üzere) staj yaparlar.

Yeterlik Sınavı

Üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Hazine Uzman Yardımcıları, Hazine Uzmanlığına geçebilmeleri için yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yılda en fazla iki defa açılır.

Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.

Birinci Aşama:Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirildiği bölümdür.

İkinci Aşama:Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” bulunan tezlerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.

Üçüncü Aşama: Müsteşarlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren bölümdür.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Uzman Yardımcıları, adaylık dönemi dahil, Uzman Yardımcısı kadrosunda,  ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak ve her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavı tarihi itibarıyla veya sınavdan itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

Yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler ile üç yıllık fiili hizmet süresi içinde olumlu değerlendirilmeyenler veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta, durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Hizmet İçi Eğitim

Müsteşarlık, Uzman Yardımcıları ve gerekli görüldüğünde Uzmanlar için, uygun görülecek zamanlarda, hizmet içi eğitim programları düzenler.

Uzmanlığa Yeniden Atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla Uzmanlığa atanabilirler.

Yurtdışına gönderilme

Hazine Uzman Yardımcısı olarak başlayan adaylar yeterliliklerini aldıktan sonra, deneyim süreleri ve yabancı dil bilgileri dikkate alınarak yurt dışında “Ekonomi ve Ekonomi Politikalarının Analizi, Ekonomik Kalkınma, Uluslararası İlişkiler, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi ve Politikası, İş İdaresi ve İşletmesi Ticaret Hukuku, Finans Hukuku, AB Konuları, Gümrük Birliği Konuları, İstatistik, Sigortacılık, Risk Analizi ve Aktüerya Bilimleri, Finans, Muhasebe, Risk Yönetimi, Yönetim ve Bilişim Sistemleri” gibi alanlarda mecburi hizmet karşılığında, 1 veya 2 yıllık programlar çerçevesinde yüksek lisans yapma imkânına sahiptirler.

Konuya ilişkin soru ve değerlendirmelerinizi Forum sayfamızda paylaşabilirsiniz. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.