logo yeni

DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel22Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı çeşitli eğitim alanlarında Dış Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Dış Ticaret Uzmanlığı

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerinde görevlendirilen ve sorumluluk verilen Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar.

Ücretleri (2015 yılı ikinci altıya göre güncel)

Dış Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, 2015 yılının ikinci altı aylık dönemi içerisinde göreve başladığında aylık net 3.509 TL maaş alabilecektir. (Bu maaş rakamına Yabancı Dil Tazminatı dahil değildir.)

1 inci derece Dış Ticaret Uzmanı kadrosunda görev yapanlar, emeklilik hakları bakımından; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlanmaktadırlar.

Uzman yardımcılığına atanma

Uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur.

Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde yazılı başvuru yapanlar, uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yetiştirilmeleri ve eğitimleri

Uzman yardımcısı olarak atananlar; bu kadroda bulundukları sürede, memuriyetin ve uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.

Uzman yardımcıları;

-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.

-Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalanabilirler.

-Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Uzmanlık tezi

Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yıl çalışan uzman yardımcısı uzmanlık tezini hazırlamaya hak kazanır.

Uzman yardımcısı, tezinin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde birimine teslim eder. Bir yıllık sürenin hesabında, aylıksız izin veya toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

Tezin jüri üyelerine teslimini müteakip en geç altmış gün içinde uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda savunur.  Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır

Yeterlik sınavı 

Uzmanlık tezi yeterli bulunan ve Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde ekonomi, dış ticaret, hukuk, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, dış ticaret mevzuatı ile yatırım teşvik mevzuatı,  Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen diğer konulardan yazılı ve sözlü şeklinde yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için,

Yeterlik sınavında başarılı olması ve giriş sınavına başvuru sırasında sunduğu yabancı dil belgesinden eski tarihli olmamak kaydıyla, YDS’den en az (B) seviyesindeki belgeyi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmesi

gerekir.

Uzman olma hakkını kaybetme

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Uzman yardımcıları,

a-Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b-Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin araştırma ve incelemeleri yürütmekle ve Bakanlığın politika, strateji ve hedeflerinin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmekle,

c-Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmekle,

ç-Kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

d-Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

e-Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle

görevlidirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple görevinden ayrılmış olup yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.