logo yeni

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel18Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevli olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda, Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli eğitim dallarında “Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı” istihdam edilmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı

Kariyer meslek personeli arasında yer alan Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcıları, Müsteşarlığın görev alanına giren konularda;

-Uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

-Politika ve stratejiler geliştirmek, yeni programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, inceleme, araştırma ve denetleme yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak,

-Müsteşarlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak

gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.

Ücretleri

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı, 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde göreve başladığında aylık 3.353 TL net ücret alabilecektir.

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil değildir.

Uzman yardımcılığına atanma

Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır.

Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanır.

Asil listeden uzman yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, uzman yardımcılarının eğitim programını aksatmaması kaydıyla yedek aday listesinden öğrenim dalları itibariyle başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulurlar.

Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek uzman refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır. 

Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli imkânlar sağlanır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları, Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili konularda, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, iki yıllık hizmet süresinin dolmasından itibaren tez belirleme işlemlerine başlarlar. Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Tezi teslim eden Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.

Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve görevler ile aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içerisinde kurul tarafından yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, yabancı dil bilgi seviyesinden istenecek düzeyde dil yeterliği olduğunu gösterir bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Müsteşarlığa ibraz edilmesi,

şartları aranır.

Başarısızlık hali

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yurtdışında eğitim

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Yeniden atanma

Uzman yardımcısı veya uzman unvanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Müsteşarlığın ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.