logo yeni

MGK UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel6Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, kariyer meslek personeli sıfatıyla “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı” istihdam edilmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

MGK Genel Sekreterliği Uzmanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için; gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve Genel Sekreterlikçe yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak, görevlendirildikleri biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilen ve kariyer meslekler arasında yer alan unvanlardandır.

Ücretleri

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı”, 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir. 

Uzman yardımcılığına giriş

Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır.  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

Giriş sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

ç) Mal bildirimi,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

Uzman yardımcılarının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,

-Uzmanlarca yapılacak inceleme ve araştırmalara katılmak, gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak,

-Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,

-Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,

Uzman yardımcılığı süresi

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

Uzman yardımcıları bu süre içerisinde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, haklarında üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı  uygulanır.

Uzmanlık Tezi

Uzman yardımcıları, yetiştirilme süresi içerisinde Genel Sekreterliğin görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.  Uzman yardımcıları tezlerini danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Genel Sekreterlikçe gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzman yardımcısı, tez konusunun tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi teslim eder. Yapılacak sözlü savunma tez başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;

a) Genel Sekreterlikte uzman yardımcısı olarak en az üç yıl hizmet süresinin bulunması,

b) Uzmanlık tezinin başarılı kabul edilmesi,

şartları aranır.

Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte sözlü olarak yapılır.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

Meslekten çıkarılma

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Sekreterlikte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yurtdışında eğitim

Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Genel Sekreterlikteki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Genel Sekreterlikçe uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.