logo yeni

calisanlar2 copy

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel8Rekabet Kurumu Başkanlığı, Rekabet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Rekabet Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Rekabet Uzmanlığı

Meslek personeli olarak istihdam edilen rekabet uzman yardımcıları, yeterlik sınavı sonucunda rekabet uzmanı olduktan sonra, meslek içerisinde rekabet başuzmanı, kıdemli rekabet başuzmanı ve mesleki koordinatör unvanlarına yükselebilmektedirler.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Rekabet Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak (Başbakanlık Uzman Yardımcısı emsal alınarak) belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Rekabet Uzman Yardımcısı", 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Rekabet Uzman Yardımcılığına giriş

Uzman yardımcısı olarak atanacaklar, açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Giriş sınavını kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atama işlemleri için istenecek belgeleri Kuruma sunmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilir.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece rekabet uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler.

Adaylık eğitimi ve mesleki eğitim

Uzman yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında mesleğin gerektirdiği hukuk, iktisat ve işletme bilgisinin geliştirilmesini, Kurum kültürü ve değerlerinin kazandırılmasını amaçlayan, içeriği ve süresi Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda, mesleki eğitim değerlendirme sınavı yapılır.

Uygulamalı eğitim

Uygulamalı eğitim dönemi, adaylık eğitimi ve mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının, mesleki süreçlerde görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar.

Uzmanlık için aranan şartlar

Rekabet uzmanı olarak atanabilmek için uzman yardımcısının;

a) Aylıksız izin, toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Kurumun çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi sonrasında girecekleri yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şarttır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları; aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak iki yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren bir ay içinde tez konusu belirler. Tez konusu kesinleştikten sonra uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir. 

Süresi içinde tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezini teslim etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı bir kadroya atanırlar.

Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. İkinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı bir kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezleri başarılı bulunan uzman yardımcıları aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman yardımcılığı unvanını kaybetme

İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan ve yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiren rekabet uzman yardımcıları rekabet uzmanı olarak atanırlar.

Meslekte yükselme

En az yedi yıl rekabet uzmanı olarak görev yapmış, KPDS’den asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan ve uzmanlık dönemindeki performansı başarılı olarak değerlendirilen uzmanlar, hazırlayacakları başuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser savunmasında başarılı olmaları kaydıyla rekabet başuzmanı olarak atanırlar.

En az altı yıl rekabet başuzmanı olarak görev yapmış, başuzmanlık dönemindeki performansı başarılı olarak değerlendirilen başuzmanlar, hazırlayacakları kıdemli başuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser savunmasında başarılı olmaları kaydıyla kıdemli rekabet başuzmanı olarak atanırlar.

Yeniden atanma

Kurumda meslek personeli unvanlarını  kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden kurumdaki görevlerine atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde yeniden atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.