logo yeni

calisanlar2 copy

SPK UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzman-yardimcisiSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini izlemek, incelemek, denetlemek ve mevzuatında öngörülen diğer görevleri yapmak üzere meslek personeli olarak SPK Uzman ve Uzman Yardımcıları da istihdam etmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

SPK Uzmanlığı

Uzman yardımcılarının seçimi, yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi belirli kurallara bağlanmıştır. Yarışma sınavları ile seçilen adaylar en az üç yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulmakta ve bu sınavı başaranlar Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı olarak atanmaktadırlar.

Ücretleri

SPK Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “SPK Uzman Yardımcısı”, 2019 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 5.566 TL maaş alabiliyor. 

Öte yandan,1 inci derece SPK Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir. 

Yetiştirilmeleri

Giriş Sınavında başarı olup Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler.

Kurum tarafından hazırlanan genel ve özel yetiştirme programları ile meslek personel yardımcılarının yetiştirilmesi sağlanır.

**Tanıtma ve Hazırlama Dönemi

Giriş Sınavında başarılı olan adaylar için yaklaşık altı ay süren Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenir. Adayların topluca katıldığı program, üniversite öğrenim üyeleri ile kıdemli meslek mensupları ve diğer uzman kişiler arasından oluşturulan eğitmenler tarafından yürütülür.

Bu dönemde adayların, yoğun yabancı dil eğitimi veren öğrenim kurumlarında öğrenimleri için gerekli olanaklar sağlanır.

**Uygulamalı Eğitim Dönemi (Refakat Çalışmaları)

Refakat çalışmaları, bilgi birikimine ve deneyime sahip kıdemli meslek personelinin gözetiminde yürütülür. 18 aydan az olmamak üzere programlanacak bu dönemde, bir yandan teorik eğitim sürdürülürken aynı zamanda adayların, inceleme ve araştırma çalışmalarında fiilen görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır.

**Başlıbaşına İnceleme Dönemi

İlk iki dönem çalışmalarını başarı ile bitiren ve yeterlikleri saptanan meslek personeli yardımcılarına, başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilebilir. Bu dönemde de yerinde inceleme ve denetim programlarının yanısıra meslek içi kurs ve seminerlere devam edilir. Yetki alan Meslek Personel Yardımcılarına, yeterlik sınavına kadar geçecek olan dönemde daha once edindikleri bilgi ve deneyimleri kullanma, inceleme sürecini kendi insiyatifleriyle planlama ve uygulama olanağı sağlanır.

**Yeterlik Etüdü

Kendilerine başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilen uzman yardımcıları söz konusu yetkinin verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde üç alternatifli olarak belirleyecekleri yeterlik etüdü konularını sunarlar. Etüt konusu Kurul Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

Yeterlik sınavı

Meslek Personel Yardımcıları, üç yıl sonunda yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile özel ve genel yetişme notlarından oluşur. Özel yetişme notu, tanıtma ve hazırlık dönemi notu, uygulamalı eğitim dönemi notu, etüt ve araştırma notu, inceleme raporları notu ve birim başkanının verdiği özel notlardan oluşur. Genel yetişme notu, sınava girenlerin çalışmaları ile yazmış bulundukları raporların değerlendirilmesi suretiyle sınav komisyonu tarafından takdir edilecek nottur.

Uzman kadrosuna atanmaları

Yeterlik sınavında başarılı olanlar, SPK Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Meslekten çıkarılmaları

**Yardımcılık döneminde meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve  davranışları saptananlar (yeterlik sınavı beklenmeksizin),

**Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler,

durumlarına ve aldıkları aylık derecelerine uygun başka görevlere nakledilirler ya da Kurul’dan çıkarılırlar.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.