logo yeni

calisanlar2 copy

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel2Sayıştay Başkanlığının görev alanına giren konularda yapılacak denetim ve inceleme faaliyetlerini yaparak gerekli raporları hazırlama ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Sayıştay Denetçisi olarak yetiştirilmek amacıyla Sayıştay Denetçi Yardımcısı istihdam edilmektedir. Sayıştay Denetçileri ve Yardımcıları Sayıştay meslek mensubu sayılmaktadırlar.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Denetçi yardımcılığına atanma

Yapılacak Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, başarı sırasına göre, duyurulan kadro sayısı kadar atama yapılır.

Ataması yapılacakların, atama işlemlerine ilişkin istenecek belgeleri süresi içerisinde sunmamaları halinde, atamaları gerçekleştirilmez.

Giriş sınavında başarılı olup da atanamayanların durumu

Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilenlerden verilen süre içinde başvurmayanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların veya göreve başlamakla birlikte iki ay içerisinde ayrılanların yerine, sınavda başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar arasından, başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Giriş sınavında başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar, giriş sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren dört ay geçmesiyle haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Aylık ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Denetçi yardımcıları, hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme alırlar.

2020 yılının ilk yarısında, bekar ve çocuksuz "Denetçi Yardımcısı Adayı", aylık net 6.586 TL ücret alabiliyor. (ek ödemeden sadece damga vergisi kesilerek hesaplama yapılmıştır)

Yabancı dil tazminatı ödemesi ile bireysel emeklilik sigortası primi kesintisi hesaplamaya dahi değildir.  

Denetçi yardımcısı adaylığı ve denetçi yardımcılığı

Denetçi Yardımcıları, adaylık dönemi içerisinde Denetçi Yardımcısı Adayı, adaylık dönemi sonrasında ise Denetçi Yardımcısı olarak adlandırılmaktadır.

Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıldır. Bu sürenin en az bir en çok iki yılı ise adaylık dönemidir.

Mesleki eğitim ve staj

Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları, kabule değer özürleri olmadıkça mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılmak zorundadırlar.

Mesleki eğitim kapsamında okutulacak ders gruplarından herhangi birinin yarısına veya staj faaliyetlerine ayrılan sürenin üçte birine devam edememiş olanlar eğitim dönemini tamamlamamış sayılır. Bunların mesleki eğitim ve stajları Kurum tarafından belirlenecek tarihlerde tamamlattırılır.

Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma

Mesleki eğitim ve stajı tamamlayan denetçi yardımcıları; her bir dersten ayrı ayrı yazılı sınava, mesleki eğitim ve staj kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden ise uygulama sınavına girerler.

Yeterlik sınavı sonunda;

a) Başarılı sayılmak için gerekli 70 not ortalamasını tutturdukları halde en çok bir sınavdan 60’tan aşağı not alanlar, başarısız oldukları dersten,

b) Başarılı sayılmak için gerekli 70 not ortalamasını tutturamamakla birlikte her bir sınavdan 60’tan aşağı not almayanlar, not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok iki dersten,

sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 ay içinde açılacak olan bütünleme sınavına girerler.

Bütünleme sınavına girenlerin bu sınavda aldıkları notlar esastır. Bütünleme sınavında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.

Yeterlik sınavını kazanan ve olumlu sicil alan denetçi yardımcıları, meslek kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırasına esas olmak üzere başarı derecelerine göre Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu kararı ve Sayıştay Başkanının onayı ile denetçiliğe atanırlar. Bütünleme sınavı sonuçları da aynı usul ile değerlendirilir. Kıdem sıralamasında bütünleme sınavına girenlerin kıdem sıralaması bütünlemesiz geçenlerden sonra gelecek şekilde değerlendirilir.

Yeterlik sınavına yasal mazereti nedeniyle katılamayan denetçi yardımcıları Başkanlıkça belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girerler.

Sınavlarda başarısız olma hali

Sınavlarda başarılı olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği kesilir. Bunlardan olumlu sicil alanlar ve yazılı olarak bir ay içinde talepte bulunanlar, Sayıştay Başkanının onayıyla durumuna uygun bir kadroya yönetim mensubu olarak atanır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.