logo yeni

calisanlar2 copy

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

kadin personelSavunma Sanayii Müsteşarlığı, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde, çeşitli öğrenin bölümlerinden mezunlar arasından giriş sınavı ile “Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı” almaktadır. 

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Uzman Yardımcılığına atama

Çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından,  geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türü ya da türlerinden en az 85 puana sahip olup, son iki yıl içinde YDS’den İngilizce alanında asgari (B) seviyesinde puan veya ÖSYM tarafından dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puan almış ve başvuru sonucunda duyurulan kadro sayısının 4 katı aday arasına girerek, yapılan sözlü sınavda kadro sayısı ölçüsünde başarılı olanlar Uzman Yardımcısı kadrolarına atanır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan program çerçevesinde eğitime tabi tutulurlar.

Uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde yetiştirme ve gelişim planı hazırlanır.

Tez hazırlama

Adaylıkta geçen süre dahil, iki fiili hizmet yılını (aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere) tamamlayan uzman yardımcısı tez konusunu belirlerler.

Tez konusunun uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yeni bir tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini müteakip en geç bir yıl içerisinde ilgili mevzuata göre hazırlar ve teslim eder.

Sınav kurulu iki ay içerisinde uzmanlık tezini inceler ve uzman yardımcısı, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunur.

Tezin başarısız bulunması veya süresi içinde tezin sunulmaması halinde, kurul tarafından tezde tespit edilen eksiklikler yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması ya da tezini sunması için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Düzeltilen veya yeniden hazırlanan tez aynı usule tabidir.

Yeterlik Sınav

Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin, toplamı üç ayı hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılır. 

Kurul tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman kadrosuna atanma

Müsteşarlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi kaydıyla, yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınav tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır.

Başarısızlık hali

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Eğitim

Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda eğitim programlarına alınır.

Uzmanlar, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Savunma Sanayii Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı”, 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece Savunma Sanayii Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiş bulunuyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.