logo yeni

ZABITA MEMURLARI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

zabitaBelediye teşkilatlarında önemli görevler yürüten zabıtalar, çalışma koşulları ve iş riskleri nedeniyle yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı duydukları mağduriyetlere çözüm bulunmamasından ve özlük haklarının çalışma şartlarıyla orantılı belirlenmemesinden şikayetçiler.

Zabıtanın görev ve yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununda, zabıtadan şu şekilde söz edilmiştir.

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

Zabıta memuru maaşı

 EĞİTİM

 HİZMET YILI

 AYLIK D/K

 AYLIK NET ÜCRET

Lise

Yeni başlayan

13/3

1.716,06

Lisans

Yeni başlayan

9/1

1.720,34

Lise

10

8/1

1.717,19

Lisans

10

5/2

1.769,65

Lise

30

2/3

2.007,98

Lisans

30

1/4

2.048,99

Not: Zabıta memuru kadro unvanına ilişkin hesaplamada güncel veriler kullanılmış, bekar ve çocuksuz memura göre değerlendirme yapılmıştır. Hizmet yıllarına karşılık gösterilen aylık derece ve kademeleri tahmini olarak belirtilmiş ve kadro bakımından en çok 5 inci derecede olacakları göz önünde bulundurulmuştur.

Maktu fazla çalışma ücreti

Aylık ücretlerinin dışında, zabıta personeline ilgili belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutarda maktu fazla çalışma ücreti de ödenmektedir.

Maktu fazla çalışma ücretinin, belediyeler ve unvanlar itibariyle farklı belirlenmesi mümkün olmakla birlikte, mali yıl bütçe kanunu ile nüfus esasına göre belirlenen tutarlar aşılamamaktadır.

2013 yılı Mali Yılı Bütçe Kanununda, zabıta personeli için belirlene maktu fazla çalışma miktarları şu şekildedir. Nüfusu;

-10.000’e kadar olan yerlerde en fazla 195 TL,

-10.001’den 50.000’e kadar olan yerlerde en fazla 209 TL,

-50.001’den 100.000’e kadar olan yerlerde en fazla 232 TL,

-100.001’den 250.000’e kadar olan yerlerde en fazla 261 TL,

-250.001’den 1.000.000’e kadar olan yerlerde en fazla 311 TL,

-1.000.001’den fazla olan yerlerde en fazla 361 TL,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğeri büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde olan yerlerde en fazla 361 TL,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde olan yerlerde en fazla 480 TL.

Zabıtaların talepleri

Zabıta personeli, çalışma koşullarının zorluğu ve görev yaparken karşılaştıkları risklerin yüksek olması nedeniyle, kendilerine bu koşullara uygun özlük hakları verilmesini bekliyorlar.

Zabıtaların beklediği düzenlemelerden bazıları şöyle:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan sınıfların dışında “zabıta hizmetleri sınıfı” olması.

-Zabıta amiri ve zabıta komiseri kadrolarına ilişkin özlük haklarının iyileştirilmesi.

-Zabıta memurlarının en çok 5 inci dereceye inmesi engelinin kaldırılması.

-Maktu fazla çalışma ücretlerindeki sınırlamanın kaldırılması.

-Çalışma koşulları ve iş riskleri göz önünde bulundurularak “özel hizmet tazminatlarının” artırılması.

-Fiili hizmet zammı uygulanması.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.