logo yeni

calisanlar2 copy

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

bayanmemur

Sosyal Güvenlik Kurumu, taşra teşkilatında Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla giriş sınavı ile Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı almaktadır. 

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Denetmenliği

Sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinden intikal eden denetim gerekçeleri de dâhil, il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı tarafından verilen yazılı emir üzerine inceleme, denetim, kontrol gibi görevler yürüten; işçi ve işveren ilişkisinde kayıt dışılığın en büyük göstergesi olan sigortasız çalıştırma ve sigortasız çalışma ile oluşan gelir kaybını en aza indirme konusunda belirlenen yöntemler doğrultusunda çalışmalar yapan Sosyal Güvenlik Denetmen ve Yardımcıları, SGK’nın taşra teşkilatında görev yaparlar.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı”, 2020 yılının ilk altı ayında 5.073 TL net maaş alabiliyor. (Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı ile BES kesintisi dahil edilmemiştir.)

Denetmen Yardımcılığına Giriş

Denetmen yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Denetmen yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınavdan oluşur.

Denetmen yardımcılarının yetiştirilmesi

Giriş sınavını kazanarak Denetmen Yardımcısı kadrosuna atananlar, temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. 

Denetmen yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren birinci yılın sonuna kadar denetmen refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları refakatinde çalıştıkları denetmenle birlikte imza ederler. Bir yıllık süreye temel ve hazırlayıcı eğitimde geçen süreler dâhildir. Denetmen yardımcıları bir yıllık refakat sürecinde bağımsız denetim, kontrol ve tespit yapamazlar. 

Denetmen yardımcıları refakat değerlendirme notu ortalamasının en az 70 olması şartıyla yetki sınavına alınırlar. Yetki sınavı, yeterlik sınav konularından yapılır. Yazılı usulde yapılacak yetki sınavı sonucunda başarılı olmak şartıyla denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilir. 

Refakat değerlendirme formundaki değerlendirme not ortalamasının 70 puanın altında olması durumunda denetmen yardımcısı üçüncü bir refakat dönemine tabi tutulur. Üçüncü refakat döneminde alınan değerlendirme not ortalamasının 70 puanın üzerinde olması durumunda denetmen yardımcısı yetki sınavına girmeye hak kazanır. Üçüncü refakat döneminde de değerlendirme not ortalamasının 70 puanın altında olması durumunda ise denetmen yardımcısına yeterlik sınavına kadar denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilmez, yeterlik sınavında yetki sınavının başarı sırasına etkisi sıfır puan olarak değerlendirilir.

Yeterlik sınavı yapılması, şartları ve konuları

Denetmen yardımcıları, aylıksız izin ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla denetmenlik yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi başka kurum ve kuruluşlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olan denetmen yardımcılarının başarı sırası, yazılı sınavın %50’ si, sözlü sınavın %30’u, yetki sınavının %10’u ve refakat değerlendirme notunun %10’u esas alınarak hesaplanır.

Başarısızlık hali

Yeterlik sınavında başarılı olamayan denetmen yardımcıları bir yıl içinde ikinci kez sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da başarı gösteremeyenler Kurum içerisinde durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Denetmenliğe atanma

Yeterlik sınavında başarılı bulunan denetmen yardımcıları, başarı sırasına göre denetmen kadrolarına atanırlar.

Denetmen ve denetmen yardımcılarının yetkileri

Denetmen ve denetmen yardımcıları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim ve kontrol yetkisini haizdir.

Çalışma yerleri

Denetmen ve denetmen yardımcıları, Kurum taşra teşkilatında istihdam edilir ve sosyal güvenlik denetmenliği servisinde ve denetmenler arasından ünite amirinin belirleyeceği bir servis sorumlusunun koordinesinde çalışırlar.

Hizmet içi eğitim

Denetmen ve denetmen yardımcıları Kurumca uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.