logo yeni

calisanlar2 copy

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında İl İstihdam Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile İl Planlama Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

İl Planlama Uzmanlığı

İl ve ilçe planlama birimlerinde görev yapan İl Planlama Uzmanı ve İl Planlama Uzman Yardımcıları, kariyer meslek personeli arasında sayılmakta olup, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışında bulunmaktadırlar.

İl valilikleri bünyesindeki Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinde plan ve program uygulamaları çalışmalarını yürütmek üzere istihdam edilen bu personel, İçişleri Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı olarak görev yapmakta  olup, ihtiyaç halinde Bakanlık merkez birimlerinde geçici olarak da çalıştırılabilmektedir.

Özlük hakları

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "İl Planlama Uzman Yardımcısı", 2019 yılının ilk altı ayında 4.508 TL net maaş alabiliyor. (Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı ile BES kesintisi dahil edilmemiştir.)

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcıları, öncelikle aday memurluk eğitimine tabi tutulur.
Memuriyet asaleti onaylanan ve iki yıl uzman yardımcısı olarak çalışan uzman yardımcıları üç ay süreli uzmanlık eğitimine alınır.

Uzman yardımcılığı süresi

Uzman yardımcılığı süresi 3 yıldır. Bu süreye aday memurluk süresi de dahildir. Bağlı oldukları Başkanlığın görev ve hizmet alanına ilişkin konularda yüksek lisans yapmış olanlar için uzman yardımcılığı süresi adaylık dahil iki yıldır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcılığında 2 yılını tamamlayanlara tez hazırlamaları için konu verilir. Bağlı oldukları Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve hizmet alanına ilişkin konularda yüksek lisans yapmış olanlara ise bir yıllık uzman yardımcılığı süresi sonrasında tez konusu verilir.

Hazırlanan tezin savunmaya değer bulunmaması hâklinde, uzman yardımcısına tezini tekrar hazırlaması için dört aylık ek bir süre tanınır. Tez ikinci kez savunmaya değer bulunmazsa “başarısız” sayılarak uzman yardımcısına yeni bir tez konusu verilir. Yeni tez için en az altı ay, en çok bir yıl süre tanınır. 

Tezleri ikinci kez başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları, İçişleri Bakanlığının merkez ve il kuruluşlarında durumlarına uygun başka görevlere atanırlar. 

Yeterlilik değerlendirilmesi

Uzmanlık yeterlilik değerlendirilmesi, hazırlanan tezlere dayalı olarak yapılır. Tezin değerlendirilmesi sırasında, uzman yardımcısının uzmanlık yeterliliğini saptayacak diğer sorular da sorulur.

Uzmanlığa yükselmeleri

Uzman yardımcıları, uzmanlığa yükselmek için en az üç yıl ( ilgili dallarda yüksek lisans yapmış olanlar iki yıl) bu görevde çalışmak, kendileri için düzenlenecek eğitim programlarını başarıyla tamamlamak, an az 50 sayfalık bir tez hazırlamak, tez ve uzmanlık yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmak zorundadır.

Uzman yardımcılığı süresi içinde, bağlı oldukları Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve hizmet alanına ilişkin konularda doktora çalışmasını tamamlayanlar, asaletlerinin onaylanması şartıyla uzmanlığa atanırlar.

Yabancı dil eğitimleri

Uzmanlar ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek amacıyla yabancı dil eğitimi yurt içinde ve yurt dışında bir program içinde yürütülebilir.

Sorumlulukları

İl planlama uzmanı illerde il planlama ve koordinasyon müdürüne, ilçelerde kaymakama, uzman yardımcıları bağlı olduğu uzmana karşı kendisine verilen görevlerin zamanında, mevzuata, kalkınma plan ve programlarında yer alan esaslara, İçişleri Bakanlığı ile valilik ve kaymakamlığın çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden sorumludur.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.