logo yeni

TSE UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Türk Standartları Enstitüsü(TSE), Kurum tarafından yürütülen uzmanlık gerektiren çalışmalarda görev yapacak TSE Uzmanlarını yetiştirmek üzere, giriş sınavı ile çeşitli lisans programlarından mezun TSE Uzman Yardımcıları almaktadır.

TSE Uzmanı Kimdir?

TSE’nin faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için, gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve Enstitü Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak; yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak; inceleme ve araştırmaları sonucunda tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi konusunda bağlı olduğu birime önerilerde bulunmak, belirlenen görüş doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamakgibi çalışmaların yürütülmesi gibi konularda görevler yürüten TSE Uzmanları, mesleğe TSE Uzman Yardımcısı olarak alınmakta ve 3 yıllık eğitim ve yetiştirilme programı sonrası yapılan yeterlik sınavı sonucunda atanmaktadırlar. 

Ücretleri

TSE Uzman Yardımcılarının aylık ücretinin ödenmesinde, Başbakanlık Uzman Yardımcıları emsal alınmakta ve “ücret göstergesi” ile “tazminat göstergesi” rakamlarına göre belirleme yapılmaktadır.

Buna göre, göreve yeni başlayan bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "TSE Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

TSE Uzman Yardımcılığına atanma

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde; istenecek belgelerle birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Enstitüce durumlarına uygun olan TSE Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

Süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan kendi istekleriyle vazgeçenlerin veya TSE Uzman Yardımcılığına alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası atanabilir.

Kendilerine tebligat yapılıp da, belgelenebilir nitelikte zorunlu nedenler dışında, onbeş gün içinde göreve başlamayanlar ve askerlik yükümlülüğü hariç belgelenebilir nitelikte zorunlu nedenlerle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

Adaylık ve eğitim

TSE Uzman Yardımcıları, temel eğitime, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulur.

TSE Uzman Yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece TSE Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, adaylık eğitimi dışında da bir plan çerçevesinde eğitilirler.

Tez hazırlama

Adaylıkta geçen süre dâhil olmak üzere TSE Uzman Yardımcılığı görevinde iki yıllık süreyi tamamlayan TSE Uzman Yardımcıları için, anılan sürenin bitimini takip eden bir ay içerisinde, tez konusu belirlenir.

TSE Uzman Yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tezini hazırlayarak teslim etmek zorundadır.

Tezi yeterli görülen TSE Uzman Yardımcısı, sonucun ilânından itibaren üç ay içerisinde tez savunmasına alınır.

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Verilen ilave süre sonunda tezlerini sunmayan ya da sundukları hâlde tez savunmasına girmeyen veya tezin savunulmasında ikinci defa başarısız görülenler, TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavı

En az üç yıl TSE Uzman Yardımcısı olarak Enstitüde fiilen görev yapan ve uzmanlık tezleri kabul edilen TSE Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir.

Yeterlik sınavı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

Yeterlik sınavı aşamasında başarısız bulunanlara, bir yıl içinde ikinci sınav hakkı verilir. Bu hakkını kullanmayan ya da ikinci sınavda da başarısız bulunanlar TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadroya atanırlar.

Yabancı dil yeterliği

Sözlü sınavda başarılı bulunan TSE Uzman Yardımcıları, uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den alınan asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları halinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmiş sayılırlar.

Belirtilen sürede yabancı dil yeterliği şartını yerine getiremeyenler, TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadroya atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan ve yabancı dil yeterliği şartını öngörülen sürede yerine getiren TSE Uzman Yardımcıları, durumlarına uygun TSE Uzmanı kadrolarına atanırlar.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.