logo yeni

LİSANSLI TAPU ARACISI OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yeni yönetmelik ile gayrimenkul devir işlemlerinde aracılık edecek, tüm evrakları hazırlayıp işlemleri tapu sahipleri adına takip edecek, lisanslı tapu elemanları görev yapmaya başlayacak. Gayrimenkul sahibinin sadece son imzayı atacağı, diğer tüm işlemlerin lisans sahibi tarafından tamamlanacağı bu sistemde, lisans sahibi ile gayrimenkul sahibi arasında imzalanan hizmet sözleşmesi karşılında hizmetler yürütülecek.

Ancak lisans sahipleri emlakçılık yapamayacaklar, fakat tüzel kişi lisans sahiplerinin de yanında da çalışabilecekler.

Lisans sahipleri nasıl seçilecekler?

Yönetmelik gereğince lisans sahibi olabilmek için, Tapu ve Kadstro Genel Müdürlüğünce açılacak sınavlara girip başarılı olmak gerekecek. Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az iki ay öncesinden baskı sayısı en yüksek ulusal beş gazetenin ikisinde ve Genel Müdürlüğün web sayfasında yapılacak.

Lisans sınavına girme şartları neler?

Genel Müdürlük tarafından kendisince veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak sınava girerek lisans sahibi olabilmek için şu şartlar aranacak:

a) Türk vatandaşı olmak; tüzel kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak.

a) En az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Lisans sınavı konuları neler olacak?

Sınav, yazılı olarak test şeklinde yapılırken sınav soruları, meslek alanında yüzde yetmiş oranında ve diğer konularda ise yüzde otuz oranında olmak üzere hazırlanacak.

Meslekî alan konuları;

a) Medenî hukukun temel kavramları, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku.

b) Borçlar hukuku genel ve özel hükümler.

c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

ç) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.

d) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.

e) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu.

f) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

g) 18/5/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğü ve tapu uygulamaları.

Diğer konular;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esasları, temel hak ve ödevler, Devletin temel organları.

b) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

c) Vergi, harç, döner sermaye ücreti ve ilgili diğer malî konular.

ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konular.

d) Halkla ilişkiler, etik ve davranış kuralları.

Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Yönetmelik sınavın yapılacağı zaman için bir düzenleme öngörmemişken, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay geçmiş olmasına rağmen Genel Müdürlük tarafından herhangi bir duyuru yayınlanmadı. Ancak sınavın bu yıl içinde yapılıp sistemin de en geç 2014 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sınava halen Kamuda çalışanlar girebilir mi?

Kamu çalışanlarının(memurlar, sözleşmeli personel, işçiler ve geçici personel) bu sınava girmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor, ancak lisans sahibi olabilmek için görevlerinden istifa etmeleri gerekecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde çalışan bir kısım personelin de bu sınavın açılmasını beklediği söyleniyor.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.