logo yeni

calisanlar2 copy

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel 9Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarında mezun adaylar için açtığı giriş sınavları sonuçlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS A grubu kadrolar için hazırlanan memur adaylarını bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonrası yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Giriş sınavına, en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığınca belirlip sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olanlar katılabilmektedir.

Adayların ayrıca, sınav ilanında belirtilen dil ya da dillerden, ilanda belirtilen geçerli yıllara ait KPSS’lerin herhangi birinin yabancı dil testinden %70 veya daha fazla oranda doğru cevabı bulunmak veya bu yıllara ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartını da taşıması gerekiyor.

Uzman yardımcılığı süreci

Uzman yardımcısı olarak atananlar için yardımcılık süresi en az üç yıldır.

Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık görev süresini tamamlayınca bir ay içerisinde üç farklı tez konusunu tercih sırasına göre belirlerler. Uygun bulunan tez konusu uzman yardımcısına tebliğ edilerek kesinleşir. Uzman yardımcıları, tezlerini tez danışmanının rehberliğinde hazırlarlar.

Uzman yardımcısı tezin kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini, yeterlik sınav kuruluna sunulmak üzere teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller nedeniyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcılarına, talebi üzerine en fazla üç ay ek süre verilir.

Yeterlik sınavı        

Yeterlik sınavı, sırasıyla tez değerlendirme, sözlü savunma ve yabancı dil aşamaları olmak üzere üç aşamadan oluşur. Her bir aşamada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşamasında başarılı olan uzman yardımcıları, geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde aldıkları bir sonuç belgesini veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeyi, tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşama sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri şartıyla yabancı dil aşamasından başarılı olmuş sayılır.

Tez değerlendirme aşamasında tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı bu hakkını, sonuçların ilanından itibaren altı ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.

Sözlü savunma aşamasında başarısız olanlara üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci bir hak verilir.

Uzman yardımcısının başarısız sayılması

Geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen; geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmeyen; tez değerlendirme aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamayan; sözlü savunma aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamayan; yabancı dil belgesini süresi içerisinde ibraz edemeyen uzman yardımcısı başarısız olmuş sayılır.        

Yeterlik sınavında başarılı olamayan uzman yardımcıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.  

Uzman kadrosuna atanma

Uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler katılmaksızın, en az üç yıl çalışmış olan ve yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, uzman kadrolarına atanır.

Özlük hakları (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrosunda olanların maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

Bekar ve çocuksuz bir “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı”, 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.