logo yeni

SPK UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzman-yardimcisiSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini izlemek, incelemek, denetlemek ...

ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

ormanmuhafazamemuru2Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Orman Muhafaza Memurları,  KPSS sınavı sonrasında yapılan uygulamalı sınav sonucuna göre işe alınmaktadır.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel2Sayıştay Başkanlığının görev alanına giren konularda yapılacak denetim ve inceleme faaliyetlerini yaparak gerekli raporları hazırlama ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, …

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel15Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla “havacılık uzmanı” ve “havacılık uzman yardımcısı” istihdam edilmektedir. Ücret ...

İÇ DENETÇİLİK VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel11Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yürürtülen ....

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzman yrdTürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Kurumun uzmanlık gerektiren görevlerinin yerine getirilmesinin sağlamak amacıyla, sözleşmeli “Akreditasyon Uzmanı” ve “Akreditasyon Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

ZABITA MEMURLARI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

zabitaBelediye teşkilatlarında önemli görevler yürüten zabıtalar, çalışma koşulları ve iş riskleri nedeniyle yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı duydukları mağduriyetlere çözüm bulunmamasından ve özlük haklarının çalışma şartlarıyla ... 

DIŞİŞLERİ UZMANLIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

disisleri bakanligiDışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak ve uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilmek amacıyla, yurt dışı atamaya tabi olmayan Dışişleri Uzmanı ve Dışişleri Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMANLIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

diyanet isDiyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yürütülecek görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, GİH Sınıfında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

memurlarBakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatlarında “Avrupa Birliği Uzmanı” olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı istihdam edilmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzmanyardimcisi1İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında İl İstihdam Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile İl Planlama Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞİ VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzmanyardimcisiMaliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı emrinde, gelir mevzuatı çerçevesinde vergi incelemeleri yapmak ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere Vergi Müfettişi istihdam edilmektedir. Vergi Müfettişi olarak yetiştirilmek ...

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.