logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ TABİPLER İKİ KAT EK ÖDEME ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik657 sayılı Kanuna göre aylık ücret alan Devlet memurlarına 2012 yılı başından itibaren maaşın bir unsuru şeklinde ödenen ek ödemenin miktarı, aynı unvan ve derecedeki bazı memurlara farklı oranlarda olabilmektedir. Ek ödeme cetveli için tıklayınız …

Ek ödemeleri döner sermaye gelirinden karşılanan Devlet memurlarına ek ödeme yapılmamakla birlikte, ek ödeme yerine bu personele, haklarında ek ödeme cetvelinde belirlenmiş oranlardan daha aşağı olmayacak şekilde sabit döner sermaye ödemesi yapılmaktadır. Döner sermaye ödemesine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız… 

Öte yandan çıkarılan özel düzenlemelerle, kadro unvan ve dereceleri aynı olan bazı personelin farklı oranlarda ek ödemeden yararlanması imkanı da getirilmiş bulunmaktadır. Farklı oranda ek ödemeden yararlanan personel arasında, bazı yerlerde görev yapan Tabip unvanlı personel de yer almaktadır.

Ek ödemesi daha yüksek olan Tabipler

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında görev yapan tabiplere; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik yapmış olduğu hizmetler esas alınarak daha yüksek oranda ek ödeme ödenmektedir.

Bu Tabiplere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılmaktadır. Bu şekilde ödeme yapılan personele, ek ödeme cetvelinde unvanları itibariyle haklarında belirlenmiş (en yüksek %200, en düşük %170 oranında) olan ek ödemeler yapılmamaktadır.

Ek ödemenin miktarı ne kadar?

Haklarında %200 oranında ek ödeme öngörülmüş olan Tabipler, aylık net "1.495,41 TL" ek ödeme alırken, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında görev yapan tabipler ise %400 oranında ve "2.590.82 TL" ek ödeme alabilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.