logo yeni

calisanlar2 copy

TSE PERSONELİNİN HİZMET TAZMİNATI ÖDEMESİNDEKİ YIL SINIRI KALKTI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas8Türk Standardları Enstitüsü personelinin işe alınma, ilerleme ve yükselme, disiplin ve göreve son verme ile mali ve sosyal hakları ve diğer özlük işlerini düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”ile; emekli olan TSE personeline hizmet tazminatı ödemesinde uygulanan 30 hizmet yılı sınırlaması kaldırıldı ve 7 Ocak 2015 tarihinden itibaren emekli olanların da bu değişiklikten yararlanması sağlandı.

Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre;

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve benzeri) emekli olarak ikramiyesini alıp Enstitüde çalışırken ayrılanlara, çalıştığı süreler için hizmet tazminatı ödenecek. Toplamda sosyal güvenlik kurumlarında 30 yılı geçen süreler için de tazminat alınabilecek.

-TSE’den hizmet tazminatına hak kazanarak ayrılan personele ödenecek hizmet tazminatının tutarında 30 yıl sınırlaması uygulanmayacak.

-7/1/2015 tarihinden bugüne kadar emekli olmuş ve hizmet süresi 30 yıldan fazla olan TSE personeline, 30 yılı aşan süreler için ayrıca hizmet tazminatı ödemesi yapılacak.

-Kendi isteği ile TSE’den ayrılanların hizmet tazminatına hak kazanmasında aranan “en az 15 yıl hizmeti bulunmak şartı”, 21/8/2009 tarihinden önce TSE’de işe başlayan personelde aranmayacak.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “(Çalıştığı süre ile sınırlı olmak ve toplamda sosyal güvenlik kurumlarında 30 yılı geçmemek üzere)” ibaresi ile dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7 – 7/1/2015 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekli olmuş ve hizmet süresi 30 yıldan fazla olan personele de bu sınırı aşan süre esas alınarak ayrıca hizmet tazminatı ödemesi yapılır.

21/8/2009 tarihinden önce TSE’de işe başlayan personelin kendi isteği ile TSE’den ayrılması sonucunda, bunlara ödenecek hizmet tazminatı hakkında bu Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 15 yıl hizmeti bulunma şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.