logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİSYEN MÜHENDİSLİK BİTİRİRSE MAAŞI NE KADAR OLUR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

teknik hizmetlerKamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil “Teknisyen” unvanlı kadroda görev yapan memurların Mühendislik fakültelerinden mezun olmaları durumunda, Mühendis kadrosuna atanmasalar bile derece/kademeleri ile aylık ücretleri artmaktadır.

Teknisyen kadrosunda çalışmakta iken Mühendislik eğitiminin tamamlanması durumunda; maaşın ve derece/kademenin nasıl değişeceği ile hangi alanda mühendislik bitirildiğinde değişeceği konularında Sitemize sıklıkla sorular iletilmektedir. Konuyla ilgilenenler için bilgi olması amacıyla memurunyeri.com olarak yaptığımız bir değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

Konuya ilişkin mevzuat

**Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere,… kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

**160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde; “… kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, …” denilmiştir.

**Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin verilen bir görüşte; “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilmiştir. (BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş yazısı)

Mevzuat ve görüşlere göre Mühendislik bitiren Teknisyenin durumu

Konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve Maliye Bakanlığının sözü edilen görüşünü birlikte değerlendirdiğimizde, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında “Teknisyen” unvanlı bir kadroda görev yapan memurun Mühendislik fakültesinden mezun olması halinde;

-Diploma veya çıkış belgesini kurumuna ibraz ettiğinde haklarında intibak işlemi yapılarak, kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin yeniden belirlenmesi gerekecektir. Meslek lisesi mezuniyeti sonrası ara vermeden işe giren ve aynı dönemde Mühendislik fakültesinde okuyan Teknisyen, üniversiteden mezun olduğunda kazanılmış hak aylık derece/kademesi 8/1 olacaktır. (ilave derece-kademe almasını gerektiren başka bir durum olmamışsa)

-Diploma veya çıkış belgesini kurumuna ibraz ettiği tarihi izleyen aybaşından itibaren hakkında, Mühendis unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenecektir.

-İntibakının yapılması ya da Mühendis zam ve tazminatlarından yararlanabilmesi için, Teknisyenin bitirdiği Mühendislik bölümünün; kadro göreviyle ilgili olmasına, kurumunun görev alanıyla ilgili olmasına ya da mevcut mesleki öğreniminin program veya bölümünün devamı mahiyetinde olması gibi şartlar da aranmayacaktır.

Mühendislik bitiren Teknisyenin maaşı ne kadar olur?

“Teknisyen” unvanlı bir kadroda görev yapan ve Mühendislik Fakültesi (herhangi bir bölüm) mezunu olan Devlet memurunun aylık net maaşı şöyle olacaktır. (İlgili memurun memuriyet hizmeti süresinin 4 yıl olduğu ve başka hizmet süresinin bulunmadığı varsayılmıştır.)

Mühendislik mezunu Teknisyen maaşı (2015 yılı ilk 6 ayında)

DERECE KADEME HİZMET YILI AYLIK NET MAAŞ
     
1/4 28 3.196 TL
1/3 27 3.193 TL
1/2 26 3.189 TL
1/1 25 3.186 TL
2/3 24 3.179 TL
2/2 23 3.175 TL
2/1 22 3.171 TL
3/3 21 3.086 TL
3/2 20 3.083 TL
3/1 19 3.079 TL
4/3 18 3.054 TL
4/2 17 3.051 TL
4/1 16 3.048 TL
5/3 15 2.849 TL
5/2 14 2.846 TL
5/1 13 2.843 TL
6/3 12 2.841 TL
6/2 11 2.838 TL
6/1 10 2.836 TL
7/3 9 2.796 TL
7/2 8 2.794 TL
7/1 7 2.792 TL
8/3 6 2.717 TL
8/2 5 2.715 TL
8/1 4 2.704 TL

NOT:

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

**Çalışılan bölgeden kaynaklı ek özel tazminat ödemeleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Hizmet yılları itibariyle ulaşılabilecek derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar olabilir.

**Tabloda hizmet süreleri 6 yıl ve daha az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri de buna göre hesaplanmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.