logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI MEMURLAR GÖREVLERİ SIRASINDA GÜNDELİKLERİ KADAR TAKSİ ÜCRETİ ALABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

harcirahMeclis Genel Kurulunda kabul edilen 6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; 6245 sayılı Harcırah Kanununda da değişiklik yapmanın yanı sıra bazı kanunlarda yaptığı düzenlemelerle denetim harcırahından yararlanan memurların kapsamını genişletti.

Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Harcırah Kanununun; kurumlarına ait teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilen personeline ödenecek harcırah ödemelerine ilişkin düzenlemeler içeren 33/b maddesinde de doğrudan ve dolaylı bazı değişiklikler yapıyor.

Harcırah ödemeleri konusunda yapılan değişikliklerden bazıları şöyle

**Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamındaki personele; teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışındaki görevlendirmelerde, bu mahallerdeki görevlerine ilişkin olarak kurumlarınca taşıt sağlanmamışsa, acil ve zorunlu hâllerde taksi, diğer durumlarda ise mutat taşıt üzerinden yol masrafı ödenecek. Bu amaçla verilecek yol masrafı her gün için, müstahak oldukları gündelik tutarını aşmayacak. Ancak, memuriyet mahalli dışında takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin aciliyetine veya gereğine göre zorunlu olması hâlinde ise bu yol ve taşıt aracına ilişkin yol masrafı gerçek masraf üzerinden ödeme yapılacak.

**Meslekî Yeterlilik Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri kapsamda denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilecek uzman ve uzman yardımcıları hakkında da, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamında olanlara ilişkin hükümler uygulanacak.

**İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçüm, analiz laboratuvarlarının inceleme, kontrol ve denetimleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve yardımcılarının yanı sıra mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yapılabilecek ve bu kapsamda görevlendirilecek personel hakkında da, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamında olanlara ilişkin hükümler uygulanacak.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamında olanlara uygulanan hükümler

Teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlerden Harcırah kanununun 33/b kapsamında olanlar hakkında, görevlendirildikleri yerlerdeki yol masrafının ödenmesini öngören yeni düzenlemenin yanı sıra; gündelik ve konaklama gideri ödemeleri bakımından da diğer memurlara göre farklı belirlemeler söz konusudur.

Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamında olanlar ve bu kapsamdaki personele tanınan ayrıcalıklara ilişkin ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

2015 yılında geçerli olan gündelik miktarları için tıklayınız …

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin düzenleme

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu fıkra kapsamında kurumlarına ait teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere, bu mahaller içindeki görevlerine ilişkin kurumlarınca taşıt sağlanamaması hâlinde yol masrafı; acil ve zorunlu hâllerde taksi, diğer durumlarda ise mutat taşıt üzerinden ödenir. Ancak bu amaçla verilecek yol masrafı her gün için, müstahak oldukları gündelik tutarını aşamaz. Memuriyet mahalli dışında, takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin aciliyetine veya gereğine göre zorunlu olması hâlinde ise bu yol ve taşıt aracına ilişkin yol masrafı gerçek masraf üzerinden verilir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.