logo yeni

calisanlar2 copy

ZAM VE TAZMİNATLARINI TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİ ALANLARI 2016’DA NE BEKLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas18Devlet memurları hakkında uygulanan zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Zam ve Tazminat Kararnamesi hükümlerine göre ödenmekle birlikte, toplu sözleşmelerle Devlet memurlarından bazıları için daha yüksek zam ve tazminat belirleme yoluna gidilebilmektedir.

Toplu sözleşmelerin belli bir dönemi kapsayacak şekilde hüküm ifade etmesi ise, zam ve tazminatları bu sözleşmelerde belirlenen memurların durumunun, imzalanacak her yeni sözleşme öncesinde belirsiz hale getirmektedir.

2014-2015 dönemine ilişkin Toplu Sözleşme

2013 yılında imzalanan; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. dönem toplu sözleşmesinde kamu çalışanlarına ilişkin çeşitli hususlar düzenlenirken, Devlet memurlarından bazıları hakkında bu dönem içerisinde uygulanacak zam ve tazminatlar da düzenlenmiştir.

2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede yer verilen zam ve tazminatlar konusunda ilgili mevzuatta (657 sayılı Kanun, Yan Ödeme Kararnamesi) bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmadığından,  2015 yılı sonrası için geçerli olacak Toplu Sözleşmelerde bu hususların yeniden düzenlenmesi beklenecek. Bu yıl yapılacak toplu sözleşmede konuyla ilgili hükümler yer almazsa, 2015 yılı sonundan itibaren ilgili personelin aylık ücretlerinde düşüş yaşanabilir.

2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmeye göre;

**Müze Araştırmacısı, Arşivci, Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında öngörülen puanlar ile (II) sayılı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaktadır.

**Programcı ve Çözümleyici kadrolarında bulunanlar hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü” nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öngörülen puanlar ile (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaktadır.

**Emanet Memurları hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde Emanet Memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanmaktadır.

**İcra Memurları hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre icra memurlarının yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilmektedir.

**Musahhihler hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde musahhihler için belirlenmiş olan tazminat oranları 25 puan ilave edilerek uygulanmaktadır.

**Turizm Araştırmacıları hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında “Mütercim”ler için belirlenmiş olan tazminat oranları uygulanmaktadır.

**DÖSİM taşra teknik personeli hakkında; (Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranları uygulanmaktadır.

**Taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olanlar hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü” nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı (kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlar için) uygulanmaktadır.

**Öğretmenler hakkında; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere “110,28”, “105,28” ve “95,28” olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanmaktadır. (Konuya ilişkin ayrıntılı haberimiz için tıklayınız…)

2015 yılından sonra bu zam ve tazminatlar nasıl uygulanacak?

2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede zam ve tazminatlar konusunda yer alan hükümler doğrultusunda 2015 yılı sonuna kadar yeni bir düzenleme (Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı) yapılmaması halinde, 2016 yılı başından itibaren yukarıda belirlendiği şekliyle zam ve tazminat ödemesi yapılmayacak ve bu ise ilgili personelin aylık ücretlerinin düşmesi sonucunu doğuracaktır.

Bu nedenle ilgili kamu personeli, 2016 yılı için yapılacak olan toplu sözleşmede, zam ve tazminatlar konusunda kendileriyle ilgili hükümlere yeniden yer almasını isteyecek ve bekleyecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.