logo yeni

calisanlar2 copy

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI 2015 YILI MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 10Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar arasında Orman Muhafaza Memuru unvanlı kadrolar da yer almaktadır.

Mevcut düzenlemelere göre, yükseköğrenim kurumlarının 2 yıl süreli öğrenim veren; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olanların görev alabildiği Orman Muhafaza Memurluğu, özverili çalışma gerektiren bir meslek olması ve çalışma koşullarının zorluğuna karşılık özlük hakları yetersizdir.

Mali ve sosyal hakları

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele, aylık ücretlerinin dışında başka mali ve sosyal haklar da tanınmış olduğundan, bu haklardan Orman Muhafaza Memurlarının da yararlanması söz konusu olabilmektedir. Örneğin;

**Orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (900) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenebilmekte ve bu ödemenin aylık tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçememektedir. (2015 yılı ilk altı ayında: Günlük brüt 71,38 TL ve aylık en çok brüt 428,26 TL)

**Normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir. (2015 yılında: aylık en çok brüt 489 TL)

**Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden personele, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmektedir.

**Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilmektedir.

**Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmektedirler.

Orman Muhafaza Memurlarının aylık net maaşı (2015 yılı ilk 6 ayında)

Orman Muhafaza Memuru kadrosunda görev yapan Devlet memurlarının aylık net maaş (yukarıda belirtilen mali ve sosyal hakları hariç) miktarları konusunda bilgi vermesi bakımından, her derece/kademe ve hizmet yılı itibariyle memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

DERECE KADEME HİZMET YILI AYLIK NET MAAŞ
1/4 30 2.383 TL
1/4 29 2.383 TL
1/3 28 2.380 TL
1/2 27 2.376 TL
1/1 26 2.373 TL
2/3 25 2.367 TL
2/2 24 2.363 TL
2/1 23 2.358 TL
3/3 22 2.252 TL
3/2 21 2.248 TL
3/1 20 2.245 TL
4/3 19 2.225 TL
4/2 18 2.222 TL
4/1 17 2.219 TL
5/3 16 2.052 TL
5/2 15 2.049 TL
5/1 14 2.046 TL
6/3 13 2.044 TL
6/2 12 2.041 TL
6/1 11 2.039 TL
7/3 10 2.037 TL
7/2 9 2.034 TL
7/1 8 2.032 TL
8/3 7 1.986 TL
8/2 6 2.004 TL
8/1 5 2.002 TL
9/3 4 2.000 TL
9/2 3 1.998 TL
9/1 2 1.996 TL
10/3 1 1.994 TL
10/2 0 1.993 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.

-6 yıl ve daha az hizmeti olan personelin 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.