logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM YARDIMI MİKTARINI ARTIRAN DÜZENLEMEDE BELİRSİZLİKLER DE VAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

dogumMeclis Genel Kurulunda geçtiğimiz hafta kabul edilerek yasalaşan Kanun Tasarısı, kamu çalışanlarına ödenen doğum yardımı miktarını da artırıyor.

Ancak yapılan düzenlemede doğum yardımının doğan çocuk sayısına göre değişen tutarlarda belirlenmesinin ve bu yardımın çocuğu doğacak olanlara ödeneceğinin hükme bağlanmasının, uygulamada bazı tereddütleri de doğuracağını düşünmekteyiz.

Yeni düzenlemede neler var?

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Çocuğu olan kamu çalışanlarına; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacak.

**Kamu personeline, ilgili mevzuatında doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında ödenmesi öngörülen ödemeler varsa, bunlar ödenmeyecek.

**Doğum yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.

**Doğum yardımı tutarları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek.

**Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve haczedilemeyecek.

**Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak olan doğum yardımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenecek zorunlu hallerde babaya da ödenebilecek.

**Doğacak birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için ise 600 TL doğum yardımı ödenecek.

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan doğum yardımı ödeneğine ilişkin düzenleme kaldırılıyor.

**Doğum yardımının ödemesine ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Devlet memurlarına ödenecek doğum yardımı ne kadar artacak?

2015 yılı ilk 6 ayı için geçerli olan belirlemelere göre, Devlet memurlarına doğum yardımı olarak 198,27 TL ödeniyor. Doğum yardımı çocuk sayısına göre değişmiyor. Sonraki doğumlarda da aynı miktarda doğum yardımı ödeniyor. (2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı)

Yeni düzenlemeye göre, doğacak birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için ise 600 TL doğum yardımı ödenecek. Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda, (2015 yılının ilk altı ayı rakamlarına göre) alınabilecek doğum yardımı; birinci çocuk için 101,83 TL, ikinci çocuk için 201,83 TL ve sonraki her çocuk için 401,83 TL daha fazla yapılmış olacak.

Çoğul gebelik, ölü doğum hali ile daha önceki doğum ve çocuk sayısının doğum yardımına etkisi

**Mevcut düzenlemeye göre

Halen yürürlükte olan düzenlemede, doğum yardımı doğumdaki çocuk sayısına veya çocuğun sağ/ölü doğmasına değil, doğum olayının gerçekleşmesi şartına bağlanmıştır. Bu nedenle, doğumda birden fazla çocuğun olması veya çocuğun ölü doğması ödenecek doğum yardımı miktarını değiştirmemektedir. Öte yandan, daha önceki doğum olayı veya çocuk sayısının da ödenecek doğum yardımının miktarına etkisi bulunmamaktadır.

**Yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre

Yürürlüğe girecek olan torba Kanunun doğum yardımına ilişkin hükümlerinde, çoğul gebelik sonrası doğum hallerine değinilmemiş ve “Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır.” denilmiştir. Çocuğun ölü doğması halinde ise doğum yardımı yapılmayacak.

Bu nedenle, yeni düzenlemede;

-Çoğul gebeliğe bağlı doğacak çocuk sayısına göre mi doğum yardımı yapılacağı,

-Çoğul gebeliğe bağlı doğacak çocuk sayısının, sonraki doğumlarda ödenecek yardımın miktarının belirlenmesini etkileyip etkilemeyeceği,

-Çocuğu doğan anne veya babanın, önceki bir evlilikten dolayı da çocuklarının olması halinde, yeni doğan çocuk için ödenecek doğum yardımı miktarının belirlenmesini etkileyip etkilemeyeceği

gibi bir çok konuda belirsizlik bulunduğunu ve bu hususlara çıkarılacak bir yönetmelikle açıklık getirileceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Doğum yardımı ile ilgili çıkan yönetmelik ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.