logo yeni

calisanlar2 copy

İKİNCİ GÖREV AYLIĞI KİMLERE NE KADAR ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

ikinci gorevAsıl görevlerinin yanında usulüne göre ikinci görev verilen Devlet memurlarına, bu görev nedeniyle de aylık ödenir.

Devlet memurlarına ikinci görev verilebilecek haller ile ikinci görev karşılığı ödenecek aylığa ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

İkinci görev olarak verilebilecek ve verilemeyecek görevler      

Devlet memurlarına;

-657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda ikinci görev verilemez.

-Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda ikinci görev verilemez.

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda ikinci görev verilemez.

-Yukarıdaki sayılan idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda ikinci görev verilemez.

-Hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilik faaliyetleri ikinci görev yasağı dışındadır.

-Özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmaları ikinci görev yasağı dışındadır.

-Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları ikinci görev yasağı dışındadır.

-Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri ikinci görev olarak verilebilir.

-Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik ikinci görev olarak verilebilir.

-Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı ikinci görev olarak verilebilir.

-Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak verilebilir.

-Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla; kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları ikinci görev olarak verilebilir.

-Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla; asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri ikinci görev olarak verilebilir.

Memura birden çok ikinci görev verilmesi

Devlet memurlarına, asıl görevlerinin yanında birden fazla ikinci görev verilebilir. Ancak, bu şekilde verilecek ikinci görevlerden sadece birisi için ikinci görev aylığı ödenebilir.

İkinci görevden dolayı alınabilecek aylık

İkinci görev aylığının ödenebilmesi, ikinci görev olarak verilmesi yasak olmayan ve boş bir kadroya ait (bazı görevlerde kadro şartı aranmamaktadır) görevin ikinci görev olarak verilmiş olması şartına bağlıdır.

İkinci görev verilen memurlara, aylıklarının yanı sıra;

-Yürüttükleri ikinci görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının [(Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı] üçte ikisi ödenir.

-Sağlık grup başkanlığı, baştabiplik veya baştabip yardımcılığı görevini ikinci görev olarak yürütmeleri halinde (kadro şartı aranmadan), asıl görevlerine ilişkin aylığın [(Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı] üçte ikisi ödenir.

-İkinci görevden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

-Asıl görevi ve yürüttükleri ikinci göreve ilişkin zamlardan (yan ödeme), miktarı fazla olan ile farklı olanlar ödenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.