logo yeni

calisanlar2 copy

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK SAĞLIK PERSONELİ DÖNER SERMAYE ALABİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik 2Sağık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici olarak kurulacak sağlık birimlerinde görevlendirilecek personelin, döner sermaye ek ödemesinden yararlanmasına imkan veren düzenlemenin iptali gündemde.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 1 Nisan tarihinde yapacağı toplantıda; “6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bazı hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddialarını da esastan karara bağlayacak.

6428 sayılı Kanunun iptali istenen hükümleri arasında, 25 inci maddesiyle değiştirilen “663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 51. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...döner sermaye ek ödemesi dâhil...” ibaresi de yer alıyor.

663 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle (6428 sayılı Kanunun 25. Maddesi); Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından yurt dışında kurulan sağlık hizmet birimlerinde görev alacak personele yapılacak ödeme hususu düzenlenirken, ayrıca "bu personel döner sermaye ek ödemesi dâhil her türlü mali ve sosyal haklardan faydalanmaya devam eder.” hükmüne de yer verilmiştir.

6428 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığı ileri sürülen düzenlemeleri arasında, 663 sayılı KHK’nın 51 inci maddesine eklenen “...döner sermaye ek ödemesi dâhil...” ibaresi de yer alıyor.

663 sayılı KHK’nın 51 inci maddesi

“Yurt dışı sağlık hizmet birimleri

MADDE 51- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri kurabilir, kurdurabilir, işletebilir ve işlettirebilir; bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilir, insan ve malî kaynakları ile destek sağlayabilir.

(2) (Değişik: 21/2/2013-6428/25 md.) Bu amaçla görevlendirilen personele yurt dışındaki görevleri süresince gündelik verilmez ve gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere unvanları itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutarda aylık ödeme yapılır. Ayrıca, bu personel döner sermaye ek ödemesi dâhil her türlü mali ve sosyal haklardan faydalanmaya devam eder. Bu amaçla görevlendirilen personelden Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların yurt dışındaki görevlerde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.

(3) Birinci fıkra kapsamında hizmet alımı veya kamu özel ortaklığı modeliyle özel sektör tarafından işletilen sağlık hizmet birimlerinde ve bölümlerinde çalıştırılacak Bakanlık personeli beş yılı geçmemek üzere çalıştıkları sürede aylıksız izinli sayılır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.