logo yeni

calisanlar2 copy

HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ MAAŞI EKSİK Mİ HESAPLANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

hakimSitemize iletilen mesajlardan, ek ödemelerinden yapılan kesintiler konusunda farklı uygulamalara gidilmesi nedeniyle, Hakim ve Savcı adaylarından bazılarının maaşlarının eksik hesaplanmış olabileceği düşünülmektedir.

Mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı, hakim ve savcı adaylarının aylık ücretlerinin eksik hesaplanmış olabileceği düşüncesinden hareketle, memurunyeri.com olarak konuyu detaylara girmeden sadece ek ödeme yönüyle değerlendirmeye çalıştık.

Hakim ve savcı adaylarının ek ödemesi

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca, Hakim ve Savcı adaylarına; “En yüksek Devlet memuruna malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarı” olarak tanımlanan Kıstas Aylığın %25 oranında ek ödeme yapılmaktadır.

Sitemize gönderilen mesajlardan, hakim ve savcı adaylarına yapılan ek ödemden, uygulamada sigorta ve genel sağlık sigortası primleri kesilmesi nedeniyle, ilgililerin aylık net ücretlerinin 302 TL daha az hesaplandığı anlaşılmaktadır. ( 2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre)

**5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki düzenleme

30/9/2008 tarihinden sonra işe girenlerin prime esas kazançlarının nasıl hesaplanacağını düzenlerken, 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, hakim ve savcı adaylarının prime esas kazançlarına; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme tutarının da dahil edileceğini hükme bağlanmıştır.

**2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundaki düzenleme

“Yargı ödeneği ve ek ödeme” başlıklı 106 ncı maddesinde; Hâkim ve savcı adaylarına kıstas aylığın % 25'i oranında ek ödemede bulunulacağına ve bu maddeye göre yapılacak ödemelerin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmayacağına hükmedilmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan düzenlemeye istinaden, hakim ve savcı adaylarına yapılan ek ödemelerin ilgililerin prime esas kazançlarına dahil edilmesi durumunda, bu ek ödeme tutarı üzerinden de %9 oranında sigorta primi ve %5 oranında genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam %14 oranında kişi kesintisi kesilmiş oluyor.

Kanunlardaki düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi

Hakim ve savcı adaylarının ek ödemelerinden yapılacak kesintilerle ilgili olarak 2802 ve 5510 sayılı Kanunlarda yer alan düzenlemeleri bir arada değerlendirdiğimizde;

-Hakim ve Savcı adaylarına ödenen ek ödemenin prime esas kazanç toplamına dahil edilmesini ve bu tutar üzerinden sosyal güvenlik prim kesintilerinin yapılmasını öngören 5510 sayılı Kanun hükmünün, 8.5.20088 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5754 sayılı Kanunla getirildiği,

-Hakim ve Savcı adaylarına ödenen ek ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamasını öngören 2802 sayılı Kanun hükmünün, Resmi Gazete’nin 12.12.2014 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan 6572 sayılı Kanunla getirildiği,

-2802 sayılı Kanunda 6572 sayılı kanunla yapılan söz konusu değişiklikle, 12.12.2014 tarihinden önce damga vergisi dışında herhangi “vergiye” tabi tutulmayan hakim-savcı adayı ek ödemesinin, bu tarihten sonra artık “vergi ve kesintiye “ tabi tutulmamasının sağlandığı,

-Aynı konuya ilişkin farklı düzenlemeler içeren, her ikisi de genel olan ya da birisi genel birisi de özel olan iki kanun aynı anda yürürlükte bulunduğunda, (bu kanunlarda ayrıca bir şart getirilmemişse) yürürlüğe girme tarihi bakımından en yeni olan kanun hükümlerinin geçerli olacağının, hukukun bilinen temel kuralı olduğu

bilgilerinden hareketle, hakim-savcı adaylarına yapılan ek ödemeden sosyal güvenlik kesintisi yapılmasının mevcut düzenlemeler çerçevesinde hukuka uygun olmayacağı düşüncesine ulaşmaktayız.

Öte yandan, 6572 sayılı Kanun düzenlemesi sonrası hakim ve savcı adaylarının ek ödemesinden sosyal güvenlik kesintisi yapılmış ya da halen yapılıyor olması durumunda, idare tarafından konunun düzeltilmemesi halinde, idari yargıda dava konusu edilmek suretiyle fazladan yapılan kesintilerin geri alınması da mümkün olabilecektir.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.