logo yeni

calisanlar2 copy

MAAŞINIZIN NE KADARI HACİZ EDİLEBİLİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

hacizÇeşitli sebeplerle borçlarını ödeme konusunda sıkıntıya düşen Devlet memurları ve emeklilerinin aylıklarının haczedilmesi söz konusu olabilmekle birlikte, aylığın tamamı haczedilememektedir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda maaş ve ücretlerin ne kadarının haczedilebileceği hükme bağlanırken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da emekli aylıklarının hangi hallerde haczedilebileceği hususu düzenlenmiştir.

Memur ve emekli maaşlarının hacze konu olabilecek kısmı

İcra ve İflas Kanunu, maaş ve ücretlere “Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlığı altında yer vermiştir. Bu kanunda ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununda yer alan düzenlemelere göre;

**Maaş veya ücretler, borçlunun ve ailesinin geçinebilmesi için gerekli olan miktar indirildikten sonra haczolunur. Maaş veya ücretten indirilecek miktarın ne kadar olacağı, icra memuru tarafından takdir edilir.

**Haczolunacak miktar, maaş veya ücretinin dörtte birinden az ise maaş ve ücret haczedilmez.

**Maaş veya ücret üzerinde birden fazla haciz varsa, hacizler sıraya konulur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye gidilmez.

**Borçlu kabul etse bile, aldığı maaş veya ücretin tamamı haczedilmez.

**Devlet memurlarına aylık ücretleri ile birlikte eş ve çocuk durumuna göre ödenen aile yardımı ödemeleri hacze konu edilmez.

**Haczedilen maaş veya ücretten kesinti yapılmaya başlandıktan sonra, borçlunun maaş veya ücretinde değişiklik olursa, bu durum memurun kurumu tarafından icra dairesine bildirilir.

Emekli maaşlarının haczi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan düzenlemeye göre, emekli maaşları sadece nafaka borçları ve sosyal güvenlik prim borçları için hacze konu edilebilmektedir. Bunun dışındaki hallerde ise ancak emekli aylığı alan kişinin isteği üzerine haciz söz konusu olabilmektedir.

**5510 sayılı Kanuna göre, emekli kamu çalışanlarının ya da dul ve yetimlerinin almakta oldukları emekli maaşları; nafaka borçları ve sosyal güvenlik prim borçları için haczedilebilir.

**Nafaka ve prim borçları dışındaki bir sebeple emeklilerin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczinin istendiği durumlarda, haczin yapılabilmesi için emekli maaşından yararlanan kişinin haciz için izin vermesi gerekir. Emekli aylığından yararlanan kişi tarafından izin verilmedikçe, emekli maaşı haczedilemez ve bu gibi durumlarda haciz talepleri ilgili icra müdürlükleri tarafından reddedilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.