logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEMESİ MAHKEMELİK OLDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemi ile Danıştay Başkanlığında açılan davaya ilişkin dilekçede, iptale gerekçe olarak şu hususlar gösterildi.

Kurumsal Performans Katsayısı
Dava dilekçesinde ek ödeme ödenirken personelin performansının temel kriter olduğunun açık olduğuna vurgu yapıldı. Söz konusu yönetmeliğin 4. Maddesinin "t" bendinde yer alan (Kurumsal performans katsayısı: Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her birlik için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,) düzenleme ile personelden kaynaklanmayan verilerin değerlendirilmeye alınarak personelin ek ödemesinde düşüklüğe sebep olmasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Sözkonusu hükmün iptali istendi.

İlçelerde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapanlara Haksızlık
Davada yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan, ilçelerde ve toplum sağlığı merkezlerinde piyasa gözetimi ve denetimi yapan personelin, %10 ek ödemeden faydalandırılmamasını düzenleyen hüküm ile aynı işi yapan ve benzer durumda olan kişiler arasında eşitlik ilkesi aykırı bir düzenleme yapıldığına dikkat çekildi. Söz konusu düzenleme ile il merkezine bağlı olmayan bir ilçede çalışması nedeniyle farklı bir uygulamaya tutulamayacağı belirtildi. Düzenlemenin yasalara ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek iptali talep edildi.

Bir Kez Ek Puan Verilmesi
Açılan davada yönetmeliğin 5. ve 13. maddesinde yer alan düzenlemeler ile personelin performansına dayalı kurulmuş bir sistemde personelin performansından birden fazla birimde değerlendirilmesi sonucu sadece bir kez ek puan verilmesinde amaçlanan hizmet gereklerinin göz önünde tutulmadığı ifade edildi. İstenen nitelik ve kısıtlamalarla hizmet arasında gerçeklere uygun bir neden, sonuç bağı kurulamadığı belirtildi. Söz konusu düzenlemenin Anayasa'da yer alan çalışma barışı ilkesine aykırı olduğu belirtilerek iptali istendi.

Vekaleten Görev Yapanlara Asil Kadrolarına Göre Ek Ödeme
Dava dilekçesinde yönetmeliğin 5. maddesinde, ikinci bir görevle görevlendirilen personelin ek ödemesinin matrahında asıl kadrosu değerlendirilmesi hükmünü getiren düzenlemenin yasalara ve mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahının esas alınması gerektiği kaydedilerek söz konusu düzenlemenin iptali istendi.

Ek Ödemelerin Geriye Dönük Talep Edilmesi
Dilekçede dava konusu yönetmeliğin 17.08.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek  Yönetmelikte yer alan 22. madde ile Yönetmelik hükümlerinin 19.03.2012 tarihine geriye yürütüldüğü ifade edildi.

Bu düzenleme ile 19.03.2012 tarihinde itibaren Yönetmeliğin yürürlülük tarihine kadar olan süreçte eski mevzuat hükümleri uygun olarak ödenen ek ödemelerin, söz konusu hüküm uyarınca hukuka ve yasalara aykırı bir şekilde geriye dönük olarak talep edildiği belirtildi. Bu durumun kazanılmış hakların ihlali niteliğinde olduğu belirtilerek düzenlemenin iptali talep edildi.

turksagliksen.org.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.