logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI HER MEMURA AYNI ÜCRET VERİLMİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla-calismaGünlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılan Devlet memurlarına ödenecek fazla çalışma saat ücreti her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenmekte, ancak fazla çalışma yapan her memur için aynı miktarda ücret ödenmesi öngörülmemektedir.

Devlet memurlarına, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırıldığı durumlarda, bu çalışma karşılığında bazen ücret ödenmekte bazen de izin kullandırılmaktadır. Fazla çalışma ücreti ödemesi; bütçe kanunlarında, Bakanlar Kurulu kararlarında ve toplu sözleşmelerde yer alan fazla çalışma ücretine ilişkin hükümler çerçevesinde yapılmaktadır.

Fazla çalışma ücreti konusunda, “toplu özleşmelerde” ve “Bakanlar Kurulu kararlarında” yer alan hükümlerde de genellikle fazla çalışma yapan her personele eşit ücret ödenmesi yolu benimsenmemekle birlikte, memurunyeri.com olarak bu yazıda sadece 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan belirlemelere değinilecektir.

Fazla çalışma ücreti ödemesinde eşit olmayan uygulamalar

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati dışında fazla çalışma yapan personele saat başı fazla çalışma karşılığı ödenecek ücreti 1,63 TL olarak belirlemiş, öte yandan fazla çalışma yapan bazı personel için ise farklı ücret belirlemiştir.

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan belirlemelere göre;

*Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 2,80 TL, (Ayda 280 TL)

*Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele, ayda 50 saati aşmamak üzere saat başına 4,89 TL, (Ayda 245 TL)

*Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işlerinde çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,  öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, saat başına 6,72 TL, (Günlük 54 TL)

*Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 2,80 TL, (Ayda 168 TL)

*Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil), ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,71 TL, (Ayda 154 TL)

*Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele, ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,71 TL, (Ayda 154 TL)

*Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen memurlara, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 1,63 TL, (Ayda 147 TL)

*Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 1,63 TL, (Ayda 147 TL)

*Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel  bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,71 TL, (Ayda 103 TL)

*Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün en çok 110  personeline, ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 1,63 TL, (Ayda 98 TL)

ödenmektedir.

Fazla çalışma yapan personele ödenecek fazla çalışma ücreti miktarının, personelin;  hizmet sınıfı, eğitim durumu, aylık ücreti, hizmet yılı gibi hususlar göz önünde bulundurulmadan belirlenmesinin ve mesai saatleri dışında aynı sürelerde fazla çalışan personele farklı ücret ödenmesinin, eşit işe eşit ücret uygulamasına ve eşitlik ilkelerine uygun düşmediğini değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle, fazla çalışma yapan memurlara farklı ücret ödenecek ise bunun gerekçesinin belli kriterlere bağlanmasının, bunun yapılmaması durumunda ise fazla çalışma yaptırılan personelin tamamına aynı saat ücreti veya katları şeklinde ücret ödenmesinin mağduriyetleri ve eşitsizliği gidereceğini düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.