logo yeni

calisanlar2 copy

BİR GÖREVE VEKALET EDENLERE EK ÖDEME ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maasKamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli sebeplerle görevlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine veya boş olan kadrolara, aynı kurumda ya da diğer kurumlarda görev yapan Devlet memurlarının vekaleten atanması da söz konusudur.

Boş olan ya da geçici olarak boşalmış olan kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun şekilde vekalet ettirilenlere, vekalet durumuna göre; vekalet aylığı, ek ödeme, zam ve tazminat unsurlarından birinin ya da mümkün olabilmektedir.

Memurunyeri.com olarak bu yazımızda sadece, vekalet halinde ek ödemeden yararlanma konusuna değinilecektir.

Ek ödeme nedir?

666 sayılı KHK getirilen ve 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme, aylıklarını 657 sayılı Kanuna ve diğer bazı personel kanunlarına göre almakta olanlara, en yüksek Devlet memuru aylığına(ek gösterge dahil) memurların kadro ve görev unvanlarına göre belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmasını öngörmüştür.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanmakta ve bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanuna tabi olmalarına rağmen, aylık ücretleri farklı esaslara göre belirlenmiş olanlar (ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alanlar, üst kurulların personeli, açıktan atananlar) ise ek ödemeden yararlanamamaktadırlar.

Bir göreve vekalet halinde ek ödeme

Ek ödemeden yararlanan Devlet memurunun, ek ödemeden yararlanılabilecek bir kadroya vekalet etmesi ve vekalet ettiği görev için belirlenen ek ödemenin asıl kadrosunun ek ödemeden fazla olması durumunda, bazı hallerde aradaki fark tutarı kadar ödemeden yararlanması mümkün olabilmektedir.

Ancak; mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere ek ödeme yapılmamaktadır.

Vekalet nedeniyle ek ödeme farkı ödenmesi gereken durumlarda, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödeme yapılır.

Vekalet halinde ek ödemeden yararlanma koşulları

Vekalet edilen ve ek ödemesi daha yüksek belirlenmiş olan kadronun ek ödeme farkından yararlanabilmek için;

-Vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca yapılmış olması ve hususun onayda belirtilmiş olması,

-Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan tarafından; diğer kadrolar için ise asili atamaya yetkili amir tarafından vekalet görevinin verilmiş olması,

-Vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması

gerekmektedir.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.